Bl. Alojzije Stepinac, biskup i mučenik

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Bl. Alojzije Stepinac, biskup i mučenik
DRUGI ZAŠTITNIK POŽEŠKE BISKUPIJE
Spomendan

Čitanja: Post 3, 1-8; Ps 31, 1-2. 5. 6. 7; Mk 7, 31-37.

Titular: Novska – bl. Alojzije Stepinac, Požega – sv. Lovro, Virovitica – bl. Alojzije Stepinac – svetkovina.


Evanđelje dana (Mk 7, 31-37)

„Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.“

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.«


Razmišljanje

Prolazeći gradovima i selima, Isus nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Jednoga dana su mu donijeli nekog gluhog mucavca, čovjeka koji ne čuje, ali nešto malo nerazumljivo govori, tek toliko da muca. Gotovo bismo mogli reći da je bio nijem. Evanđelje nam ne govori ništa o razlogu njegove gluhoće, a razloga je moglo biti mnogo. I sami smo počesto gluhi i nagluhi što osobito dolazi do izražaja kada je u pitanju Bog. Često puta čujem od ljudi koje susrećem: Kako to mislite da Bog govori? Zar se može čuti Njegov glas? Ova i slična pitanja dolaze od vjernika koji si redovito pohađaju sv. Misu, mole se i primili su sve sakramente. Postavljanje ovakvih pitanja jasno pokazuje da je moguće, bez obzira na sve olakotne okolnosti, biti gluh i nagluh. Izaija u VI. poglavlju opisuje proces duhovne gluhoće i govori: otežaj salom srce tom narodu. Nije moguće čitati ove evanđeoske retke i ne zapitati se: u čemu se moje srce usalilo? Kakav grijeh je u pitanju? Što je zatvorilo moje uši te ne čujem da mi Bog govori? Zbog čega ne razumijem Božju Riječ? Što god da je u pitanju vrijeme je da svoju »pretilinu« predaš kao žrtvu paljenicu. Tek tada ćeš čuti Isusovu riječ Effata! i biti slobodan čuti Njegovu volju za svoj život, onako kako je to učinio i današnji svetac, naš bl. Alojzije Stepinac. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)