Ponedjeljak šestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Post 4, 1-15. 25; Ps 49, 1 i 8. 16bc-17. 20-21; Mk 8, 11-13.


Evanđelje dana (Mk 8, 11-13)

„Zašto ovaj naraštaj traži znak?“

U ono vrijeme: Istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.« Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.


Razmišljanje

Slušajući retke današnjeg Evanđelja, nameće nam se pitanje: odakle dolazi toliki otpor, O tvrdoglava upornost koja vodi k zatvaranju, odbacivanju Isusove Osobe? Razgovaraju s Isusom, svjedoci su Njegovih čudesa (ili su barem čuli za njih) i još traže znak. Ova vjerska i politička elita jako dobro zna i čula je proročke navještaje o Mesijinu dolasku, no, kada se pojavljuje Onaj po kojemu se ta proroštva obistinjenu oni ne vjeruju. I mi danas živimo u vremenu u kojem se o obistinjuju Isusove riječi i ne vjerujemo. Mislimo, i sami sebe uvjeravamo, da se to ne odnosi na nas, da još nije došlo to vrijeme, i zašto se dati ograničiti nekim riječima, zapovijedima kada svijet rasprostire pred nama prekrasnu viziju budućnosti, karijeru… dakle, sve je isto kao i onda Isus dolazi k svojima i želi ući u prostor našega života da bi nas vodio i proveo kroz njega, a ne da nas ograniči. Upravo je On sam znak Božjeg 80 djelovanja, Božje ljubavi i brige za nas. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)