Četvrtak šestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: P ost 9, 1-13; Ps 101, 16-18. 19-21. 29 i 22-23; Mk 8, 27-33.


Evanđelje dana (Mk 8, 27-33)

„Ti si Krist — Pomazanik. Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.“

U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od prorokâ.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik — Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.
I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«


Razmišljanje

U drugome dijelu današnjeg Evanđelja promatramo Isusa koji otvoreno govori Svojim učenicima o patnji koja će Ga uskoro zadesiti. Isus govori da će biti odbačen, ubijen, ali će, unatoč svemu tome, nakon tri dana ustati od mrtvih. Petar u svome srcu ne može prihvatiti ovakav Isusov nastup. U Petru se sve buni jer nije moguće da Mesija kojega su toliko dugo čekali bude ubijen. Petar je pažljivo slušao Isusa do onoga trenutka kada je Isus spomenuo patnju. Nakon toga Petar se u potpunosti isključio i nije dalje čuo Isusa koji govori o uskrsnuću, o pobjedi nad tom istom patnjom. On smatra da mora nešto poduzeti jer njegovi su snovi ugroženi. Iako je Petar bio tako blizak Isusu, svejedno je morao proći pročišćenje srca kada je u pitanju njegova slika koju nosi o Isusu. Po njegovu nahođenju Isus nije smio patiti. Očigledno, Petar je imao nekakve druge planove kada je Isus u pitanju. Sanjao je kao i ostali učenici o kraljevstvu u kojemu će Isus biti kralj, a oni njegovi najbliži suradnici. Petar nije materijalist i ne pati za materijalnom moći, on samo sanja san koji su njegovi sunarodnjaci sanjali generacijama. Ne smijemo zaboraviti židovsko okruženje u kojemu je Petar odrastao. Petar uživa s Isusom kada On pokazuje Svoju božansku snagu, no uznemiren je kada Isus spominje patnju koja Ga uskoro ima zadesiti. Vidimo kako Ga Petar odvlači u stranu i pokušava razuvjeriti. Petar smatra da on zna bolje i da ima jasan plan za Isusa, a na Isusu je da ga posluša. Isusov odgovor djeluje vrlo oštro i možemo pomisliti kako Isus sotonizira Petra i odbacuje ga. Po Isusovoj reakciji vidimo koliko je Petar zastranio te kako ga Isus oštrinom Svoje riječi želi probuditi. Isus nije došao kako bi ispunjavao tuđe zamisli i snove, već kako bi ostvario volju Oca Nebeskoga. Isus zna da ide u smrt kako bi tu istu smrt pobijedio i otvorio vrata Neba. Petrov pogled ne ide tako daleko te ga Isus poučava kako gledati na određene životne situacije iz Božje perspektive. Hoću li danas dopustiti Isusu da me pouči baš kao što je poučio i Petra? I.R.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)