Petak šestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Post 11, 1-9; Ps 32, 10-11. 12-13. 14-15; Mk 8, 34 – 9, 1.


Evanđelje dana (Mk 8, 34 – 9, 1)

„Tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.“

U ono vrijeme: Dozva Isus narod i svoje učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.
Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju — njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svojega zajedno sa svetim anđelima.
Još im govoraše: »Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili.«


Razmišljanje

Dok čitamo ovaj odlomak iz Evanđelja, u ovim riječima ne nalazimo ništa primamljivo, štoviše: odbojne su i teško razumljive. Riječi poput: odricanje, prihvaćanje križa i žrtva, ne izazivaju u našim srcima ushićenost, nego otpor. Međutim, promotrimo ovaj tekst iz perspektive Gospodina Isusa koji ove riječi izgovara kao naš Učitelj i Pastir. Odreći se samoga sebe znači našu spremnost da u svoju sebičnost, loše navike, u svoju zatvorenost, u svoja razočaranja pozovemo Isusa. Uzeti svoj križ predstavlja našu odluku za posvećenjem u svakodnevici našega života. Kada životne situacije gledamo kao izazove da postanemo bolji, oslanjajući se na Onoga koji će nam dati snage i pomoći nam, zar nije to uzimanje svoga križa na sebe? Poći za Isusom usmjerava naš pogled na Njega. Prateći Njegove korake na svojem životnom putu, stići ćemo u vječno zajedništvo s Njime što je i cilj ovoga našeg zemaljskog hodočašća. Par redaka prije iv ovog evanđeoskog odlomka, susret ćemo se s Isusom koji nam govori o Svom vlastitom trpljenju, odbačenosti i pogubljenosti. Iz toga do vidimo kako nam je sam Isus već utabao put. Važno je naglasiti da je On prvi prošao tim putem, a da mi ovim putem idemo kao oni koji su otkupljeni u Njegovoj krvi. Poziv koji nam Isus upućuje u današnjem Evanđelju jest poziv na put predanja, svetosti i izgrađivanja, put koji jedini donosi onu životnu radost kojoj je izvor Gospodin. I.O.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)