Utorak sedmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Sir 2, 1-11; Ps 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40; Mk 9, 30-37.


Evanđelje dana (Mk 9, 30-37)

„Sin Čovječji predaje se … Tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji!“

U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.
I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«


Razmišljanje

Dok Isus govori o svemu onome što će Ga uskoro u Jeruzalemu zadesiti, Njegovi su 2 učenici zaokupljeni sasvim drugim stvarima. Njihova razmišljanja i dijalog koji vode medu sobom posve su ovozemaljske prirode. Isus već drugi put učenicima naviješta Svoju smrt i uskrsnuće, međutim Njegovi Ga prijatelji ne razumiju. Korijen toga nerazumijevanja krije se u njihovim srcima. Naime, Isusovi učenici maštaju o tome tko je među njima najveći. Svaki je usmjeren na sebe i na svoju želju za probitkom i napredovanjem. Oni su svjedočili čudesima koja je Isus činio i bili su svjesni da se oko Isusa razvija jedna nova priča. Isus naviješta Kraljevstvo Nebesko, a ioni su dionici toga Kraljevstva jer su Njegovi najbliži suradnici. Patnja i križ nikako se ne uklapaju u njihovu priču i zbog toga jednostavno Isusa ne razumiju kada On govori o patnji koja će Ga uskoro snaći. Kao da ne prepoznaju da je Isus zaista došao kako bi služio ranjenom čovjeku i kroz to služenje i bliskost iscijelio ranjeno čovječanstvo. Isus ih nije pozvao kako bi oni zajedno organizirali nekakvu pobunu u narodu i osvojili vlast. Ako se vratimo na sam početak Evanđelja gdje Isus poziva Petra, uočiti ćemo kako On jasno Petru govori: Od sada ćeš loviti ljude! Čovjeka ne možeš ‘loviti’ na silu, kao što se love životinje, već jedino ljubavlju, a ona se najbolje očituje u služenju. Isus im ne uskraćuje njihovu želju za probitkom, već tu istu želju okreće u smjeru ljubavi jer zna da će se jedino tako u potpunosti ostvariti. U današnjem razmatranju dopusti Isusu da i tebe ohrabri u služenju te da prepoznaš ljepotu koja se krije u darivanju. I. R.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)