PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA

Čitanja: Jl 2, 12-18; Ps 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17; 2 Kor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18.


Evanđelje dana (Mt 6, 1-6. 16-18)

„Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!
Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«


Razmišljanje

Poniznost je veliko blago Crkve. Ona nas vodi ususret Kristu koji je najveći i najljepši uzor poniznosti. Čovjek koji uočava svoje slabosti, ograničenja, nemoć i sa svim tim se obraća Isusu pobjednik je. Njegova je pobjeda, trijumf u snazi povjerenja u Učitelja, vjere u Njega. Čovjek koji je ponizan u stalnom je odnosu s Bogom. Ne onakvom koji se pokazuje da ga svi i svuda vide, u velikom mnoštvu i velikim gestama, nego u odnosu koji je najčešće u intimnosti samoće, tišine i duboke iskrenosti. Takav čovjek je sretan jer vjeruju i ima snažno iskustvo da je Bog uvijek dobar. Isus se molio u osami, a ne »da se pokaže<< i da svi vide kako izgleda Njegov odnos s Ocem. Isus je dolazio pred Oca iskreno, poput djeteta koje svu svoju vjeru, nadu i ljubav polaže u Stvoriteljeve ruke. Danas je važno da se zagledamo u svoj životi ih vidimo koji su to prioriteti u mome životu… Jesam li spreman prigrliti križ svoga života i na taj način slijediti Isusa kroz Korizmu do u Blaženu Vječnost? Nepravda, muka, patnja… križ koji nosimo, bez obzira na to kako težak bio nije kraj. Sve je to i Isus doživio. Križ je put k uskrsnuću, kako Isusovu, tako i mome i tvome. Vjerujem li u Božju providnost? Dolazim li pred Gospodina kao dijete? S. H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)