Ponedjeljak prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Lev 19, 1-2. 11-18; Ps 18, 8. 9. 10. 15; Mt 25, 31-46.


Evanđelje dana (Mt 25, 31-46)

„Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«
»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’«
»Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’«
»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’«
»Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’. Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’«
»I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«


Razmišljanje

Hoće li biti smaka svijeta? Kada? To je pitanje koje nas stalno muči. Mnogi imaju nekakvo svoje tumačenje, ali mi kao kršćani znamo: Posljednji Sud sigurno će biti. Bio onaj osobni sud, bio onaj sveopći sud. Pred Lice Božje svi dolazimo. Samo što se tiče dana i vremena, to nitko ne zna – iako postoje razna tumačenja i razne objave. Tako nas uči vrhovni Učitelj Isus. Važno je znati da će to biti i za taj događaj valja biti spreman. Spremam se jednostavno molitvenim i sakramentalnim životom: sv. Misom, sv. ispovijedi, osobnom i zajedničkom molitvom, čitanjem Božje Riječi… Na taj način ne ćemo živjeti u strahu, nego u radosnom iščekivanju! D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)