Srijeda prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: J on 3, 1-10; Ps 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lk 11, 29-32.

Klanjanje: Požega – sv. Leopold Mandić.


Evanđelje dana (Lk 11, 29-32)

„Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka.“

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«
»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«


Razmišljanje

Svi tražimo mir i sigurnost. Tražimo da nam se podastru pred oči rezultati istraživanja, dokazi, želimo vidjeti čudo… No, svaki dan koji dobivamo na dar prekrasna je prilika za traženje Božjih čuda, no možda je bolje i ispravnije umjesto ih da pronalazimo’, o njima kontempliramo jer ta čuda već postoje i možemo ih zapaziti. Onaj najveći, najjači znak za kojim žudimo trebao bi biti Krist raspeti na križu. Dokaz bezuvjetne i bez interesne ljubavi, ljubavi koja je otišla čak u krajnost jer polaže život za svoje prijatelje. Prizor raspetoga Krista čini to da vidimo najneobičnije čudo, čudo veće i drugačiji od svih drugih čuda čudo ljubavi koje se objavljuje kroz bol i patnju. Da bismo došli do iskustva sigurnosti na kojoj možemo graditi svoj život, dovoljno je da ovo čudo ljubavi pozorno kontempliramo pa ćemo spoznati koliko nas Bog ljubi i koliko je velik i važan ovaj osjećaj da sam voljen. Ovaj znak je ujedno i poziv. Krist nas poziva da i mi postanemo živi »znakovi<< našim bližnjima. Želi da ljudi, kada vide kako mi živimo, vide i povjeruju da ljubav postoji. Neka ih naš način života učvršćuje u uvjerenju da se isplati biti učenik i nasljedovatelj Onoga koji je pribijen na križ. Da bismo bili takav »znak«, živi i vidljivi dokaz naše opredijeljenosti za Krista, moramo se naučiti poput Njega uspinjati na križ. To je onaj pravi i autentični znak ljubavi. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)