Četvrtak prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Est 4, 17k-m. r-t; Ps 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Mt 7, 7-12.


Evanđelje dana (Mt 7, 7-12)

„Tko god ište, prima.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.
Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!
Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.«


Razmišljanje

Isus je došao da bi nam objavio ljepotu Očeve nježnosti i milosrđa. Promatrajući Isusa, uočavamo da je Bog zaista moj Tata, netko na koga se uvijek mogu osloniti. On uvijek meni prvi prilazi i želi razgovarati sa mnom. Dok držiš ovaj sveti tekst u rukama, znaj da je to čista milost i dar od Oca. Isus tebe i mene želi ohrabriti i izliječiti svaku ranu na srcu koja je nastala zbog razočaranosti u Oca. Isusu je poznat svaki onaj trenutak u kojemu smo vapili Ocu sa suzama u očima moleći ga da nam usliša određenu molitvu, a osjećamo da nismo bili uslišani, osjećamo kao da nas je Otac napustio i iznevjerio. Takvo iskustvo zaista boli i ostavlja gorak okus u duši. Svaka sljedeća molitva ispunjena je sumnjom i strahom upravo zbog negativnog iskustva koje smo doživjeli. Nema veće boli od boli ‘Bogoostavljenosti’ u kojoj proživljavamo duboko iskustvo napuštenosti i samoće. Jako dobro znamo da su Isusovi učenici zamolili Isusa da ih nauči kako moliti. U Evanđelju čitamo kako ih je naučio moliti Očenaš i kako je neprestano naglašavao živu vjeru. Sveti Pavao u poslanici Rimljanina kaže da vjera dolazi po slušanju Riječi Božje. Dakle, svaki put kada ti i ja, draga sestro, dragi brate, čitamo sveto Evanđelje, Duh Sveti u nama rasplamsava žar žive vjere i mi tako rastemo. Raste naše povjerenje u Oca, u Njegovu dobrotu. Nadalje, ako promatramo Isusa u Getsemanskom vrtu, onda ćemo vidjeti njegovu predanost Ocu i to baš u trenutku kada govori: Ne moja, nego tvoja volja neka bude. Ako površno čitamo Evanđelje, onda možemo pomisliti kako je Otac iznevjerio Isusa i ostavio Ga na milost i nemilost neprijateljima. No, kada uranjamo u dubinu, tada prepoznajemo da je Otac itekako uslišao Isusa i proslavio se u Njemu. Imaj povjerenja da će Otac i tvoju situaciju Eu izvesti na dobro. Nemoj Mu ti stalno sugerirati što bi On trebao učiniti, nego se prepusti, baš kao što se i Isus prepustio. Bit će do dobro, samo vjeruj! I. R.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)