Petak drugog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Post 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 104, 16-17. 18-19. 20-21; Mt 21, 33-43. 45-46.

Klanjanje: Jakšić.


Evanđelje dana (Mt 21, 33-43. 45-46)

„Ovo je baštinik. Hajde da ga ubijemo!“

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbiše njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.«
»Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.«
»Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«
Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo — kakvo čudo u očima našim!
Zato će se — kažem vam — oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«
Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom.


Razmišljanje

U ovoj prispodobi Isus na slikovit način prikazuje svu brigu i pažnju kojom se Nebeski Otac odnosi prema Svojoj ljubljenoj djeci. Otac je vinogradar koji je svoj vinograd dao vinogradarima da ga obrađuju i da se brinu da taj isti vinograd donese rod u svoje vrijeme. Nebeski Otac, pošto je stvorio ovaj svijet, nije ga sebično zadržao samo za Sebe, već ga je povjerio ljudima na čuvanje da ga oni, uz Njegovu pomoć, dalje usavršavaju i razvijaju, da donose obilan plod ljubavi. Stvoritelj čitava svemira daje Svome stvorenju u ruke dirigentsku palicu, možemo to tako slobodno reći, i potiče ga da harmonično dirigira orkestrom koji se zove svijet. Otac nije krut i ne ponaša se prema čovjeku robovlasnički, već mu od samih početaka jasno daje do znanja da je on Njegovo ljubljeno dijete s kojim sve želi dijeliti. Iz teksta jasno iščitavamo kako nema odbačenih i kako Bog računa na svakog čovjeka. Ako ti i ja ne želimo, Otac će naći one koji hoće, one koji su otvorena srca da s Njim surađuju u izgradnji Kraljevstva Nebeskoga. Nebeski Otac je sama ljubav koja se neprestano dariva, koja neprestano ljubi i čezne za čovjekom. Imam li hrabrosti razmatrajući ovu prispodobu reći Ocu svoje DA! Imam li hrabrosti odvažiti se kada je Ljubav u pitanju i staviti se Ocu na raspolaganje kako bismo zajedno širili ljepotu Kraljevstva Nebeskog do nakraj svijeta? I. R.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)