Ponedjeljak trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 2 Kr 5, 1-15a; Ps 41, 2. 3: Ps 42, 3. 4; Lk 4, 24-30.


Evanđelje dana (Lk 4, 24-30)

„Isus kao ni ono Ilija i Elizej, nije poslan samo Židovima.“

Kad je Isus došao u Nazaret, reče narodu u sinagogi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«
Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.


Razmišljanje

Isus nam danas pokazuje kakav je naš nutarnji stav prema istini o nama samima. Na primjeru proroka koje Bog šalje k Izabranom narodu, a koje narod odbacuje i oni odlaze k tuđim narodima svjedočeći o Božjoj snazi i brizi za čovjeka. Reakcija na predbacivanje istina iz prošlosti, ista je kao i u prošlosti: odbacivanje Isusa ne želimo Ga slušati. Isus želi danas dotaknuti moje srce i savjest i ne moram se bojati toga susreta s Njim u isti-ini. On je liječnik koji dolazi da me izliječi od oholosti, okorjelosti, bolesne ambicije, moga bježanja od Njegove prisutnosti. Pokazujući dimi istinu o meni samome, Isus se ne želi ni iživljavati nada mnom, ni iskazivati samilost. Snagom ljubavi kojom mi pristupa želi me osloboditi od svih okova koji me sputavaju i ozdraviti obasipljući me tim darom. Nije li to i moja želja? Kao što kaže tekst bijedne pjesme: Tako me skrši, tako me zdrobi, i tako me sprži, Gospodine, da ostaneš samo o Ti, Gospodine, i samo Ti. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)