Utorak trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Dn 3, 25. 34-43; Ps 24, 4-5. 6-7ab. 8-9; Mt 18, 21-35.


Evanđelje dana (Mt 18, 21-35)

„Ako svatko ne oprosti svome bratu, Otac neće oprostiti vama.“

U ono vrijeme: Pristupi Petar Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«
»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa svojim slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se pomiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći ‘Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.«
»A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjali: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti’. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.«
»Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«


Razmišljanje

Središnja tema današnjeg Evanđelja je oproštenje i pomirenje, a sve o čemu se govori u prispodobi zvuči pretjerano i preuveličano. Dugovi jednoga i drugoga su neusporedivi: jedan je neizmjerljiv, a drugi je zanemariv. Strogost jednog sluge prema drugom je okrutnost. Zahvaljujući ovoj priči možemo si barem malo više osvijestiti beskrajnu ljubav Boga koji je uvijek spreman oprostiti. Iako Božje opraštanje nema granica, jedino ograničenje besplatnog Božjeg milosrđa dolazi od nas samih, od naše nemoći da oprostimo jedni drugima. Oproštenje nije matematička operacija (do 7 x 7); Bog je onaj koji nam daje oproštenje. Njegova ponuda je doživotna. S druge strane smo mi sa svojim ranama, životnim pričama, okorjelim srcima. Susrećemo ljude koji govore: »Opraštam, ali ne zaboravljam!« Oproštenje je proces: samo je bitno, zamjećujem li ja koliko meni Bog puno oprašta? Želim li iskusiti milost Božjeg milosrđa? Želim li otvoriti svoje srce milosti praštanja bližnjemu? D. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)