Srijeda trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Pnz 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19.


Evanđelje dana (Mt 5, 17-19)

„Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti velik.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

Čujemo od nekih vjernika da im je Stari Zavjet nerazumljiv. Čak govore da on više ne vrijedi jer je Isus došao i sklopio po svojoj Krvi Novi vječni Savez. Isus jasno govori da On neće dokinuti Stari Zavjet, nego ga ispuniti. Na što Isus misli kada kaže da će ispuniti Stari Zavjet? Prije svega, On misli na sva proroštva koja su prorekla Njegov dolazak i sve ono što će se s Njime dogoditi. Dok čitamo proročke knjige nalazimo, osobito kod proroka Izaije, mnoštvo izričaja koji nedvosmisleno upućuju na Isusa. Zbog toga je Isus i rekao, dok je čitao u sinagogi u Nazaretu odlomak iz Knjige Proroka Izaije: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. (Lk 4, 21) S druge strane, pismoznanci i farizeji su od Zakona učinili nepodnošljivi teret koji ni oni sami više nisu mogli nositi ni ispunjavati, a da ga ne prekrše. A tek ‘obični vjernici’ nisu mogli vršiti sve zakone i propise. Samo za subotnji dan ili šabat postojalo je oko 1500 propisa koji bi se trebali obdržavati toga dana. Bog je htio da subotnji dan bude dan susreta s Njim, zajedništva, radosti i odmora, ali dogodilo se upravo suprotno. Samo Isus, koji je Bog i Čovjek, ispunio je sve propise koje je Zakon nalagao i pokazao da je ljubav glavni zakon koji je u samoj srži saveza i odnosa s Bogom. M. K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)