Petak trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Hoš 14, 2-10; Ps 80, 7-8a. 8bc-9a. 10-11ab. 14 i 17; Mk 12, 28b-34.

Klanjanje: Sladojevci.


Evanđelje dana (Mk 12, 28b-34)

„Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.“

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, iz svega uma svojega, i iz sve snage svoje!«
»Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve.«
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.


Razmišljanje

Bog uvijek treba zauzimati najuzvišenije mjesto u ljudskom životu. Nema te ljubavi kojoj smijemo dopustiti suparništvo našoj ljubavi prema Bogu. Isus naglašava da Boga trebamo ljubiti više negoli sebe same, a bližnjega kao samoga sebe. Tako se život koji zaista vrijedi tiče ponajprije Boga, a onda drugih ljudi. Materijalne stvari se ni ne spominju. Važan je Bog i važni su ljudi. Međutim, kada pogledamo oko sebe zamjećujemo da je u životu sasvim suprotno. Stvari postaju važnije od ljudi i od Boga. Poredak: stvari, ljudi i Bog tipičan je za današnji svijet. Mnogi kršćani su pali pod utjecaj ovakvog gledanja na život te žive na ovakav način premda se i dalje nazivaju kršćanima. To su kršćani koji žive izvanjsku religioznost, iako Isus jasno kaže da je ljubav prema Bogu i bližnjemu iznad svih vanjskih formi religioznosti. Istinski vjernici ne pokušavaju izvanjskom pobožnošću obmanjivati Boga, ni svoje bližnje, ni sebe. Shvaćajući da Bog gleda srce i nutrinu, oni mu prilaze da ih očisti od grijeha i podari im milost kako bi mogli živjeti na Božju slavu. Otvorimo svoje srce Bogu kako bismo mogli ljubiti drage bližnje. I ne samo bližnje, nego i neprijatelje, jer ljubav Božja ne poznaje granice. Nemojmo i onda ni mi postavljati granice. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)