SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM
Svetkovina

Čitanja: 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 88, 2-3. 4-5. 27 i 29; Rim 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a ili Lk 2, 41-51a.

Titular: Đurđenovac, Lipovljani, Vrbje, Slatina – sv. Josip – svetkovina.

Klanjanje: Našice − sv. Antun Padovanski.


Evanđelje dana (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

„Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.“

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.


Razmišljanje

Danas kada slavimo sv. Josipa, zazovimo i zamolimo njegov zagovor. Mi trebamo sv. Josipa kao svoga duhovnog oca. Isus koji je živio u skrovitosti trideset godina, mnoge Dite godine proveo je u zajedništvu sa Svojim svetim Roditeljima. Isusov rast u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi (Lk 2, 52) dogodio se unutar Svete Obitelji. Sveti Josip je imao ulogu oca koji je Isusa trebao hraniti, odijevati, odgajati u Zakonu i naučiti zanatu. Zasigurno je prve molitve Isus naučio od Svojih Roditelja. Također, u radionici, Josip je Isusa naučio raditi. Iako nije zapisana ni jedna njegova riječ u Svetom Pismu, Isus je jamačno govorio slično kao i Njegov ovozemaljski otac, istim kolokvijalnim rječnikom uz isti naglasak kao i sv. Josip. Svemogući Bog je po Svojoj svetoj volji odlučio Svoga Sina, Svoje Najmilije, povjeriti sv. Josipu. Mi vjernici trebamo iz toga vidjeti kako Bog želi svakog od nas povjeriti sv. Josipu da nas zagovara, da nas uči kako živjeti sveto i pravedno, kako živjeti za Nebo. Prepustimo se u ruke ovom svome duhovnom ocu kako bi nas on približio svome Posinku. Sveti Josipe, pokrovitelju svete Crkve, moli za nas! I. O.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)