Utorak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Ez 47, 1-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9; Iv 5, 1-3a. 5-16.


Evanđelje dana (Iv 5, 1-3a. 5-16)

„Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!“

Bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika — slijepih, hromih, uzetih.
Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: »Želiš li ozdraviti?« Odgovori mu bolesnik: »Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.« Kaže mu Isus: »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!« Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.
Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: »Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!« On im odvrati: »Onaj koji me ozdravi reče mi: ‘Uzmi svoju postelju i hodi!’« Upitaše ga dakle: »Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi i hodi?’« No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: »Eto, ozdravio si! ‘Više ne griješi da te što gore ne snađe!« Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.


Razmišljanje

Želiš li ozdraviti? pitanje je koje Isus danas upućuje tebi i meni. Ozdravljenje je puno više od fizičkog ozdravljenja. Ozdravljenje je ozdravljenje cijelog čovjeka: duha, duše i tijela. Naravno, Bog želi ozdraviti dijelove mojega tijela koji su bolesni. Zbog toga je Isus i otišao na križ, da me Svojim strpljivim podnošenjem muke i prolijevanjem Krvi ozdravi. Ponekad nam Bog daje bolest kako bi nas više približio k Sebi. Stari pustinjaci znali su reći da je to, kada netko oboli, znak da ga je Bog pohodio, da se nalazi u posebnoj Božjoj milosti i da bi za to trebao biti zahvalan. Teško je prihvatiti danas bolest kao Božju blizinu, jer nam se nudi toliko lijekova koji uspješno liječe sve bolesti i uklanjaju bol. Ipak, Isusovo pitanje smjera puno dublje. Ne zaustavlja se na tjelesnom, nego prodire do duše i duha. Tu, u mojem srcu treba odjeknuti pitanje: Želiš li ozdraviti? Da, Isuse, želim da me ozdraviš od moje zločestoće, grijeha, navezanosti, sebičnosti, oholosti, zlovolje i još puno toga što se krije u mojem srcu, a Tebi je, Isuse, poznato. Dotakni moje srce i ozdravi ga prije svega od grijeha koji ga duboko ranjava. Očisti sve rane moga srca Svojom Krvlju i iscijeli sve što je u njemu bolesno. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)