Srijeda četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Iz 49, 8-15; Ps 144, 8-9. 13cd-14. 17-18; Iv 5, 17-30.


Evanđelje dana (Iv 5, 17-30)

„Kao što Otac uskrisuje mrtve, i oživljava, tako i Sin oživljava koje hoće!“

U ono vrijeme: Odgovori Isus Židovima: »Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.« Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini. Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu, da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas — sada je! — kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.«


Razmišljanje

Isus Svojim slušateljima dokazuje Svoje božansko Sinovstvo. Govori da su Otac i On jedno. Što On čini, čini Otac Nebeski – i obratno. Ali slušatelji to ne vjeruju, ne žele čuti. Kasnije će Ga zbog tih riječi osuditi. Ono što Isus najviše ističe jest da Ga se sluša i da Mu se vjeruje. Tko sluša Njegove riječi i vjeruje Bogu koji Ga je poslao ima Život Vječni te ne ide na vječni sud, nego odmah u Nebo. Ako su On i Otac jedno, onda onaj tko sluša Njegovu riječ sluša zapravo Božju Riječ. Tko vjeruje Bogu vjeruje i Njemu, jer On je Bog. Kakva je moja vjera u Boga? Trudim li se živjeti po Božjoj Riječi? Primjećuje li se moja vjera i u mojim djelima? D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)