Četvrtak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Izl 32, 7-14; Ps 105, 19-20. 21-22. 23; Iv 5, 31-47.


Evanđelje dana (Iv 5, 31-47)

„Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate.“

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. Drugi svjedoči za mene i znam: istinito je svjedočanstvo kojim on svjedoči za mene. Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu. Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite. On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene — da me poslao Otac. Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli, a ni riječ njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.
Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene, a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate. Slave od ljudi ne tražim,
ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi. Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.
Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite! Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate. Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao. Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?«


Razmišljanje

Kršćanski život treba biti po uzoru na Isusa Krista. Isusov život bio je svjedočenje Očeve ljubavi što Izabrani narod nije prihvatio, nego je odbacio. I mi smo po krštenju pozvani biti svjedoci ljubavi koja nas je otkupila od grijeha i smrti. Biti svjedok i svjedočiti Kristovu ljubav trajni je poziv upućen svakome kršteniku, premda nije lako svjedočiti Ljubav u društvu gdje se osobine kršćanske ljubavi ne cijene, a često se i izruguju. Zbog toga trebamo autentične svjedoke koji su a iskusili Božju ljubav i koja se preko njih za promjenom. prelijeva na sve ljude s kojima se susreću. Takvome svjedočenju teško mogu odoljeti i najokorjelija srca. Vidimo iz primjera svetaca koji su takvu vrstu svjedočenja živjeli kako bi svi, koji bi ih sreli, bili dirnuti i promijenjeni. Ovo neka bude imperativ i nama. Da bismo tako svjedočili potrebno je svakodnevno prebivati u Božjoj blizini, biti u zajedništvu s Njim. Moja nutrina, karakter, srce, duša, sve što jesam treba biti promijenjeno po Njemu. Moja promjena kroz Riječ i prebivanje u Božjoj blizini bit će svjedočanstvo onima koji žude za Bogom. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)