Srijeda petog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Dn 3, 14-20. 24-25. 28; Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56; Iv 8, 31-42.


Evanđelje dana (Iv 8, 31-42)

„Ako vas Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.“

U ono vrijeme: Progovori Isus Židovima koji mu povjerovaše: »Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.«
Odgovore mu: »Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to govoriš: ‘Postat ćete slobodni?’« Odgovori im Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Znam: potomstvo ste Abrahamovo, a ipak tražite da me ubijete jer moja riječ nema mjesta u vama. Ja govorim što vidjeh kod Oca, a vi činite što čuste od svoga oca.«
Odgovoriše mu: »Naš je otac Abraham.« Kaže im Isus: »Da ste djeca Abrahamova, djela biste Abrahamova činili. A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio! Vi činite djela oca svojega.«
Rekoše mu: »Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac — Bog.« Reče im Isus: »Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla.«


Razmišljanje

Isus vodi dijalog sa Židovima koju su Mu povjerovali. Želi u njihova srca zasijati zrno nauka s kojim je došao na svijet. Taj nauk je istina o tome da je On Mesija kojega je Otac poslao, da je jedno s Ocem, ali i istina o čovjekovoj grješnosti. Isus govori o vjeri Abrahama koji je povjerovao Božjim riječima i obećanjima. Isusovim slušateljima Abrahamovim potomcima važno je porijeklo. Isus prekoračuje te fizičke granice, On govori o vjeri i potiče da se i Njemu vjeruje kao što je Abraham povjerovao Bogu Ocu, da povjeruju da je Bog s Njim, da Ga je On poslao. Također i mi danas možemo biti Abrahamovo potomstvo ako povjerujemo u Isusa i Njegovo Evanđelje te dopustimo da nas Njegova Riječ vodi kroz život, da utječe na naše odluke, odabire, da postane vrelo promjene i obraćenja, gradnje i oblikovanja naših odnosa s bližnjima. U zbilji koja me okružuje, u svijetu u kojem sve vrvi od »učitelja«, učim li se prihvaćati sve i gledati na sve očima vjere, Isusovim očima? H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)