Subota petog korizmenog tjedna

James Tissot, Ana i i Kajfa, 19. st.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Ez 37, 21-28; Jr 31, 10. 11-12ab. 13; Iv 11, 45-56.


Evanđelje dana (Iv 11, 45-56)

„Da raspršene sinove Božje skupi u jedno.“

U ono vrijeme:
Mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj. A neki od njih odu farizejima i pripovjede im što Isus učini. Stoga glavari svećenički i farizeji sazvaše Vijeće. Govorili su: »Što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u nj pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod! « A jedan od njih – Kajfa, veliki svećenik one godine – reče im: »Vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne! « To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno. Toga dana dakle odluče da ga ubiju.
Zbog toga se Isus više nije javno kretao među Židovima, nego je odatle otišao u kraj blizu pustinje, u grad koji se zove Efrajim. Tu se zadržavao s učenicima.
Bijaše blizu židovska Pasha i mnogi iz toga kraja uziđoše prije Pashe u Jeruzalem da se očiste. Iskahu, dakle Isusa te se stojeći u Hramu zapitkivahu: »Što vam se čini? Zar on ne kani doći na Blagdan? «


Razmišljanje

Isusovu smrt su već odavno pomno isplanirali „ljudi vjere“, vjerski vode čak, koji Ga sada želi ubiti kako bi rekli Rimu da su na carevoj strani. Jer, u konačnici, Isusa su ubili ljudi vjere onoga vremena samo zato što je sam za Sebe rekao da je Bog. Smrtnu presudu je potpisao onoga dana kada je čovjeku s usahlom rukom rekao: Grijesi su ti otpušteni. Približimo se Isusu posebno ovih svetih dana kada se približavaju dani Njegove muke i smrti. Moleći se današnjim evanđeoskim tekstom, pogledajmo kako naš Učitelj provodi vrijeme u tišini, boravi sa Svojim učenicima, prijateljima te pronalazi vrijeme i za govor i za šutnju. Božji projekt je predivan: skupiti u jedno svu raspršenu djecu Božju. Istina je da sam samo jedan mali Isusov učenik ali koji ima veliku ulogu u Božjem projektu. Zamolimo Isusa da nam udijeli milost da Ga ovih dana izdaje, nepravednih optužbi, muke i trpljenja vjerno pratimo poput žena te da prepoznamo na što nas poziva. D. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)