VAZAM – NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

VAZAM – NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA
Svetkovina

Čitanja: Dj 10, 34a. 37-43; Ps 117, 1-2. 16ab-17. 22-23; Kol 3, 1-4 ili 1 Kor 5, 6b-8; Iv 20, 1-9 ili kao u Vazmenom bdijenju Lk 24, 13-35.


Evanđelje dana (Iv 20, 1-9)

„Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.“

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.


Razmišljanje

Ako je jutro, sunce još nije izišlo i vlada polutama. Marija Magdalena, hodeći kroz tu tamu, dolazi do Isusova groba i opaža da je kamen s groba maknut. Ne možemo ni zamisliti kakvu bol u duši proživljava ta žena; ona koja je čitavim svojim bićem ljubila Isusa koji ju je vratio u život pošto joj je grijeh bio sve već oduzeo. Još na samome početku ovog evanđeoskog odlomka uočavamo kako je u srcima Isusovih prijatelja zavladala duboka tama od kad je Isus umro. Iako je Isus nekoliko puta navijestio da će biti predan, mučen, raspet i ubijen, i da će treći dan uskrsnuti, te riječi još nisu doprle do srca Marije Magdalene. Ona vidi tamu, njezin Gospodin je ubijen i ona dolazi k Njemu na grob uronjena u duboku bol. Iako je kamen s groba maknut, ona ne prepoznaje Isusovo Uskrsnuće, nego misli da Ga je netko uzeo. To jasno i komunicira u susretu s Petrom i Ljubljenim učenikom. U našoj vlastitoj boli i patnji, upravo poput Marije Magdalene, proživljavamo duboku nutarnju tamu i često ne zamjećujemo znakove Uskrsnuća kroz koje nam Gospodin jasno pokazuje da je živ i da se želi proslaviti kroz našu bol. Iako je tama, grob je otvoren i taj otvoreni grob nagovještaj je Uskrsnuća. Prepoznaj i ti kako ti Gospodin kroz današnje Evanđelje snažno progovara o pobjedi dobra nad zlom, o pobjedi svjetla nad tamom, o pobjedi života nad smrću. I. R.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)