Utorak drugog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Dj 4, 32-37; Ps 92, 1ab. 1c-2. 5; Iv 3, 7b-15.


Evanđelje dana (Iv 3, 7b-15)

„Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.“

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:
»Treba da se rodite nanovo, odozgor.
Vjetar puše gdje hoće;
čuješ mu šum,
a ne znaš odakle dolazi i kamo ide.
Tako je sa svakim
koji je rođen od Duha.«
Upita ga Nikodem: »Kako se to može zbiti?«
Odgovori mu Isus: »Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?
Zaista, zaista, kažem ti:
govorimo što znamo,
svjedočimo za ono što vidjesmo,
ali svjedočanstva našega ne primate.
Ako vam rekoh zemaljsko
pa ne vjerujete,
kako ćete vjerovati
kad vam budem govorio nebesko?
Nitko nije uzašao na nebo
doli onaj koji siđe s neba,
Sin Čovječji.
I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji
tako ima biti podignut Sin Čovječji
da svaki koji vjeruje,
u njemu ima život vječni.«


Razmišljanje

Čuđenje koje se očituje na Nikodemovu licu pokazatelj je dubokog nerazumijevanja Isusova govora. Nikodem je učitelj u Izraelu i kao takav trebao bi razumjeti o čemu Isus govori, ali on ne razumije. On zna da se u Izraelu čovjek može nanovo roditi na šest načina, no roditi se odozgor za njega ostaje nepoznanica pa mu Isus pokušava razložiti. Jedan Nikodem je u meni jer u mnogim prilikama ne razumijem Isusov jednostavan govor kojim mi se svakodnevno obraća. Isus je Riječ koja se utjelovila i da bih razumio Utjelovljenu Riječ trebam biti „rođen odozgor“. Treba mi novo srce koje može razumjeti nebeske stvari jer zemljano to ne može. Moj zemljani čovjek teško može shvatiti Riječ jer mu je u srcu samo zemaljsko i ne vidi dalje od sebe i svojih potreba. Ne vidi niti bližnjega, a gdje tek Boga. To je zato jer je um zaslijepljen zemaljskim stvarima. Ipak, ostaje Isusov poziv da se treba nanovo roditi odozgor. Dok ovaj poziv odjekuje u mojoj nutrini, molim Isusa da me u kupelji Duha nanovo rodi odozgor. Puštam Mu da preobrazi mojeg zemljanog čovjeka u duhovnoga, onoga koji će se baviti duhovnim, a ne stvarima. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)