Petak drugog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Dj 5, 34-42; Ps 26, 1. 4. 13-14; Iv 6, 1-15.


Evanđelje dana (Iv 6, 1-15)

„Onima koji su sjedili, razdijeli koliko su god htjeli.“

U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskoga, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan.
Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?« To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: »Za dvjesto denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.« Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu.
Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: »Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!«
Skupili su dakle i napunili dvanaest košarica ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali.
Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!« Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.


Razmišljanje

Dobro je imati ovakvog poznanika kruh umnoži, ribu nabavi i vodu u vino pretvori. Ovoga tipa ljudi koji su išli za Isusom i tražili Ga iz čisto egoističnih razloga, bilo je jako puno. No, dugo nisu izdržali jer Ga je većina od njih u trenutku kada im je rekao da Njegovo poslanje nije samo u sjedenju za prebogatim stolom i kušanju najboljeg vina na svijetu, nego da je to i put na Golgotu, prihvaćanje križa, žrtva, odricanje, pokora napustila. Kada je vjera u pitanju onda je temeljno pitanje koje si svatko od nas treba postaviti: koga tražiš? Bijeda današnjeg čovjeka su dvije vrste gladi. Osim materijalne gladi, očita je i duhovna. Isus nas kao kršćane šalje da tažimo kako onu prvu vrstu gladi, tako i želju za Bogom donoseći Ga u prostore gdje nema ljubavi. Kakav sam danas Isusov učenik? Koji su motivi moga hoda za Njim? K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)