Subota drugog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Dj 6, 1-7; Ps 32, 1-2. 4-5. 18-19; Iv 6, 16-21.

Klanjanje: Turnašica.


Evanđelje dana (Iv 6, 16-21)

„Ugledaju Isusa gdje ide po moru.“

Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog vjetra što je zapuhao. Pošto su dakle isplovili oko dvadeset i pet do trideset stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se lađici. Prestraše se, a on će njima: »Ja sam! Ne bojte se!« Htjedoše ga uzeti u lađicu, kadli se lađica odmah nađe na obali kamo su se zaputili.


Razmišljanje

Jezero, ladica, noć, borba s vjetrom i valovima slika je ljudskoga života. Ponekad, kad nas pritisne svakodnevica, tako to izgleda: posao, kuća, bolesno dijete, bračna svađa, nesporazumi u zajednici, zatvorenost jednih prema drugima, nerazumijevanje u zajednici. Sve to, začinjeno umorom, rada stres, konflikte. Sve nas to pritišće i pritiskat će, ako ne zamijetimo Isusa u tom sumraku, i uvijek će biti teško. Samo je s Isusom moguće lakše podnositi taj teret koji je, ljudski gledajući, neizdrživ. Sam je Isus rekao da je Njegov jaram sladak i breme lako (usp. Mt 11, 30). Neka nam ova rečenica, uzeta iz Matejeva evanđelja, bude ključ za otvaranje današnjeg evanđeoskog odlomka. Isus na čudesan način hoda vodi i isto tako na čudesan način po izvlači učenike iz pogibelji noći, uzburkanog jezera i straha kroz koji Ga vide kao utvaru. U Isusovoj prisutnosti razmisli o onome čega se bojiš i što je za tebe teret. Dopusti Mu da djeluje. Dopusti Mu da te izvede iz mraka i oluje na obalu. Na kraju susreta s današnjim Evanđeljem i svaki put kada doživiš Isusovu prisutnost u svome životu pripremi molitvu zahvale. Ako to još nikada nisi učinio ili to činiš rijetko, onda od danas svaku molitvu započni od zahvale. Bogu je draga takva molitva. Gospodine Isuse, zahvaljujem Ti za Tvoju Krv koja me čisti i hrabri. U tu rijeku milosti uranjam čitava sebe kako bih mogao služiti Tebi u svojoj obitelji, da joj budem podrška, u zajednici Crkve u kojoj se posvećujem. Neka univerzalna poruka spasenja dotakne danas svako ljudsko srce. F.P

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)