TREĆA VAZMENA NEDJELJA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

TREĆA VAZMENA NEDJELJA

Čitanja: Dj 2, 14. 22-33; Ps 15, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11; 1 Pt 1, 17-21; Lk 24, 13-35.

Klanjanje: Donja Obrijež.


Evanđelje dana (Lk 24, 13-35)

„Prepoznaše ga u lomljenju kruha.“

Onog istog dana – prvog u tjednu – dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga – bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita: »Što to putem pretresate među sobom?« Oni se snuždeni zaustave te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: »Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?« A on će: »Što to?« Odgovore mu: »Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok – silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe.« A on će im: »O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?« Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: »Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!« I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?« U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše: »Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!« Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.


Razmišljanje

Nešto učenicima, koje poznajemo iz predaje kao učenike iz Emausa, smeta u prepoznavanju Isusa. Ne znamo što je to. No, jedno je sigurno: da je njihov Učitelj nakon Uskrsnuća drugačiji, a znamo to iz drugih evanđeoskih odlomaka koji govore o susretu učenika s Uskrslim Gospodinom. Ali to nije jedini njihov problem. Sam Isus, kojega ispočetka ne prepoznaju, predbacuje im da su tromi kada je u pitanju vjerovanje proročkim spisima. Tri godine u školi Učitelja iz Nazareta nisu bile dovoljne da shvate što im je govorio i što je naučavao. Unatoč tome, Isus pronalazi različite načine kako bi Ga prepoznali i da se dignu iz onoga što ih pritišće. Uvijek je tako. Kako je sa mnom i mojim traganjem za Bogom, učestalim čitanjem Svetog Pisma i sudjelovanjem u Euharistiji? D. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)