Srijeda trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Dj 8, 1b-8; Ps 65, 1-3a. 4-5. 6-7a; Iv 6, 35-40.


Evanđelje dana (Iv 6, 35-40)

„Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni.“

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
»Ja sam kruh života.
Tko dolazi k meni,
neće ogladnjeti;
tko vjeruje u mene,
neće ožednjeti nikada.
No rekoh vam:
vidjeli ste me, a opet ne vjerujete.
Svi koje mi daje Otac
doći će k meni,
i onoga tko dođe k meni
neću izbaciti;
jer siđoh s neba
ne da vršim svoju volju,
nego volju onoga koji me posla.
A ovo je volja onoga koji me posla:
da nikoga od onih koje mi je dao
ne izgubim,
nego da ih uskrisim u posljednji dan.
Da, to je volja Oca mojega
da tko god vidi Sina
i vjeruje u njega,
ima život vječni
i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«


Razmišljanje

Današnji evanđeoski odlomak velika je utjeha za sve one koji svoje nade polažu u Gospodina. Isus, po tko zna koji put, ohrabruje one koji Ga slušaju i iznova ih poziva da vjeruju u Njega i u Oca, iznova ih podsjeća da život na zemlji nije sve, već da će doći posljednji dan, a nakon toga slijedi Život Vječni za one koji Mu vjeruju. Ove riječi važne su i za nas, za tebe i za mene. Razmišljajući o njima važno je odgovoriti sebi iskreno: jesam svim srcem uz Isusa, želim li svim srcem izvršavati volju Očevu bez obzira na cijenu koju radi toga treba platiti na ovome svijetu? Ovaj Isusov tekst je i upozorenje onima koji ne vjeruju: Isus nije odustao od onih koji ne vjeruju u Njega, već i dalje traži put do srca svakoga čovjeka koji živi na ovome svijetu. Isus spominje i kruh života; možemo u tome prepoznati Euharistijski Kruh koji nam se svakodnevno nudi na oltarima naših crkava, po njemu nas Bog još više želi privući k sebi, tješiti nas, podizati, darivati nam snagu za život u vjeri. Važno je pogledati i kakav je moj odnos prema Euharistiji, prema svetoj Misi pristupam li joj kao velikom daru Božje ljubavi? Znamo da nas Crkva na temelju Božje zapovjedi obvezuje na sudjelovanje u nedjeljnom misnom slavlju… No, kada sam zadnji puta otišao na sv. Misu, a da to nisam morao onako iz ljubavi: radnim danom, ponedjeljkom, utorkom…? S. H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)