Četvrtak trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Dj 8, 26-40; Ps 65, 8-9. 16-17. 20; Iv 6, 44-51.

Klanjanje: Lipovljani.


Evanđelje dana (Iv 6, 44-51)

„Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.“

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
»Nitko ne može doći k meni
ako ga ne povuče Otac koji me posla;
i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Pisano je u Prorocima:
Svi će biti učenici Božji.
Tko god čuje od Oca i pouči se,
dolazi k meni.
Ne da bi tko vidio Oca,
doli onaj koji je kod Boga;
on je vidio Oca.
Zaista, zaista, kažem vam:
tko vjeruje, ima život vječni.
Ja sam kruh života.
Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe.
Ovo je kruh koji silazi s neba:
da tko od njega jede,
ne umre.
Ja sam kruh živi
koji je s neba sišao.
Tko bude jeo od ovoga kruha,
živjet će uvijeke.
Kruh koji ću ja dati
tijelo je moje
— za život svijeta.«


Razmišljanje

Puno je stvari u našem životu koje nas privlače, a puno ih je i koje nas odvlače od Boga. Danas nam Isus govori o našem odnosu s Ocem koji je Njega poslao k nama. Kakvu sliku Boga nosiš u srcu? Što možeš reći o svome odnosu s Bogom kao svojim Ocem? Osjećaš li se kao Njegovo ljubljeno dijete? Isus nam se danas predstavlja kao kruh života. Znamo koliko je čovjeku bitan svakodnevni kruh. Općenito, teško nam je zamisliti život bez kruha. Isusova pouka u sinagogi nagoviještaj je Euharistije u kojoj će hraniti naše izgladnjele duše Svojim Tijelom i pojiti Svojom Krvlju. Isus, vidjevši da velik broj ljudi gunđa i počinje sumnjati u Njega, podcrtava da je vjera u Njega Očev dar i da nitko ne može doći k Njemu dok ga Otac, koji je poslao Isusa, ne privuče. Zahvalimo Bogu za dar vjere koji smo dobili, za svete sakramente, za svaku sv. Misu na kojoj smo blagovali ovu Nebesku Hranu. Obratimo pozornost na obećanje koje Isus daje onima koji se hrane Nebeskom Hranom: Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Dakle, ne živimo samo za ovaj prolazni život, nego za Vječni blagujući što češće ovu Hranu koja daje Vječni Život. Preispitajmo svoju vjeru: kakva je ona danas, kakvom vjerom primam Isusa u svoje srce, jesam li u stanju gledati i vidjeti očima svoje vjere Isusa u Presvetom Oltarskom Sakramentu? Jesi li svjestan toga da Isus dobro zna što se nalazi u tvome srcu, da osjeća dodiruješ li Ga svojom vjerom i ljubavlju ili rutinom i polovičnošću? Isus ponovno izlazi preda te sa Svojim obećanjem: Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Postoji li išta ljepše i radosnije od toga da si vječno sa svojim Bogom? Z. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)