Petak trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Dj 9, 1-20; Ps 116, 1. 2; Iv 6, 52-59.


Evanđelje dana (Iv 6, 52-59)

„Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.“

U ono vrijeme: Židovi se među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam:
ako ne jedete tijela Sina Čovječjega
i ne pijete krvi njegove,
nemate života u sebi!
Tko blaguje tijelo moje
i pije krv moju,
ima život vječni;
i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Tijelo je moje jelo istinsko,
krv je moja piće istinsko.
Tko jede moje tijelo
i pije moju krv,
u meni ostaje
i ja u njemu.
Kao što je mene poslao živi Otac
i ja živim po Ocu,
tako i onaj koji mene blaguje
živjet će po meni.
Ovo je kruh koji je s neba sišao,
ne kao onaj koji jedoše očevi
i pomriješe.
Tko jede ovaj kruh,
živjet će uvijeke.«
To reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.


Razmišljanje

Riječi koje Isus izgovara ne ‘sjedaju’ najbolje onima koji ih slušaju te uočavamo komešanje i prepirku među Židovima. Izvorna riječ na grčkom upućuje na mrmljanje što nas podsjeća na mrmljanje izraelskog naroda u pustinji dok su žudjeli za kruhom koji su u Egiptu jeli. Stara monaška poslovica kaže da je: “Bogu bilo lakše izvesti narod iz Egipta, nego li Egipat iz njihovih srca.” Pazimo na svoja srca da ne otvrdnu u mrmljanju. Bog ih je nahranio tako što im je poslao manu s neba i nije ih ostavio gladne. Sada nam Otac daje Svoga Sina da bude nova mana koja se uvijek može jesti, Hrana Nepropadljiva za Život Vječni. Isus potvrđuje ovo kada veli da je On kruh koji je s neba sišao, kruh koji nam se daje u Euharistiji. Živimo u vremenima kada se u medijima neprestano povlači pitanje oskudice kruha i ostale hrane, te su mnogi zatrovani ovim vijestima zaboravili da već imamo dovoljno Kruha od kojega nikada nećemo ogladnjeti. Smetnuli smo s uma da na Nebu ima jedan Otac koji brine za Svoju djecu, koji nikoga ne zaboravlja, nego daje Svoga Sina kao kruh nebeski. Nisi ni ti, koji ovo čitaš, zaboravljen. Isus je tu za tebe. Posjeti Ga danas u prvoj crkvi i primi sa zahvalnošću Kruh koji silazi s Neba za tebe. M.K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)