Subota četvrtog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Dj 13, 44-52; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Iv 14, 7-14.


Evanđelje dana (Iv 14, 7-14)

„Tko je vidio mene, vidio je i Oca.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Da ste upoznali mene,
i Oca biste moga upoznali.
Od sada ga i poznajete
i vidjeli ste ga.«
Kaže mu Filip:
»Gospodine, pokaži nam Oca
i dosta nam je!«
Nato će mu Isus:
»Filipe, toliko sam vremena s vama
i još me ne poznaš?«
»Tko je vidio mene, vidio je i Oca.
Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?
Ne vjeruješ li
da sam ja u Ocu i Otac u meni?
Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim:
Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.
Vjerujte mi:
ja sam u Ocu i Otac u meni.
Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.
Zaista, zaista, kažem vam:
Tko vjeruje u mene,
činit će djela koja ja činim;
i veća će od njih činiti
jer ja odlazim Ocu.
I što god zaištete u moje ime,
učinit ću,
da se proslavi Otac u Sinu.
Ako me što zaištete u moje ime,
učinit ću.«


Razmišljanje

Isus na razne načine pokazuje učenicima da su On i Otac jedno. Sve što govori i čini jest u zajedništvu s Ocem koji Ga je poslao na svijet da ispuni Njegovu, Očevu, volju. Apostoli čitavo vrijeme pokušavaju to razumjeti na ljudski način. Ne mogu se izdići iznad ograničenog ljudskog viđenja Boga, svijeta i spasenja. Isus ih strpljivo uči i zna da bez pomoći Duha Svetog neće biti u stanju ispravno shvatiti i otkriti otajstvo Kraljevstva Božjega i spasenja. Zato Isus najavljuje da mora otići k Ocu da bi se ispunilo obećanje o Parakletu, Duhu Svetom koji će ih u svemu poučavati i voditi do istine. Iznenađuju Isusove riječi kada tvrdi da onaj tko u Njega vjeruje činit će i veća djela od onih koje je On činio. S jedne strane, veće djelo od otkupljenja nije moguće učiniti, ali s druge strane učenici sada imaju zadaću širiti, pronositi Učiteljev nauk u sve krajeve svijeta. Kad pogledamo vrijeme Isusove zemaljske misije možemo primijetiti da nije baš puno ljudi u Nj povjerovalo. Za vrijeme muke i smrti i mnogi, do tada vjerni, su posumnjali. Ostalo je malo onih koji su bili vjerni do kraja. Zato, apostoli sada imaju zadatak učiniti još veće djelo: širiti Kraljevstvo Božje i pridobiti za Isusa nebrojene vjernike. Ne izbjegavajmo, stoga, prilike da gdje god možemo gradimo i širimo Kraljevstvo Božje. Svatko od nas je pozvan činiti veća djela. S nama je Duh Sveti koji djeluje, pomaže, brani, tješi i ostaje do kraja svijeta. N. N.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)