UZAŠAŠĆE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

UZAŠAŠĆE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA
Svetkovina

Čitanja: Dj 1, 1-11; Ps 46, 2-3. 6-7. 8-9; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20.

Titular: Ruševo – Uzašašće Isusovo – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 28, 16-20)

„Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.“

U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«


Razmišljanje

Uskrsli Krist prije Svog uzašašća na Nebo posljednji se put susreće sa Svojim učenicima na jednom Galilejskom brdu. Brdo, gora, u Bibliji je mjesto teofanije, što znači Božje objave. Proslavljeni se Krist ukazuje apostolima kao Vladar neba i zemlje. Oni padaju ničice, iskazujući Mu čast. Ovo se događa u Galileji, kraju u kojem je Isus prije tri godine započeo Svoje javno djelovanje. Na tome istom mjestu, daje Svojim učenicima zadatak da nastave Njegovo djelovanje. Galileju, koja je graničila s područjima na kojima su živjeli pogani, Židovi su smatrali gorom od Judeje. U Galileji su se ortodoksni Židovi miješali s poganima. Dakle, nije nimalo slučajno da Isus upravo ovdje šalje Svoje nasljednike učinite mojim učenicima ne samo članove Izabranog naroda nego i ljude drugih kultura i jezika. Poštovanje i čast koju apostoli imaju prema Spasitelju, u ovom se uzvišenom i svečanom trenutku miješa s njihovom nevjerom. Autor Evanđelja primjećuje: a neki posumnjaše. Ali to ne smeta i ne priječi Isusa da im povjeri zadaću evangelizacije. Šaljući ih, obećava im da će ih, iako neće više biti fizički s njima, u ispunjavanju ove zadaće podržavati svaki dan sve do svršetka svijeta. Evangelizacija nije privatna stvar evangelizatora. Oni to čine u Ime Kristovo i zajedno s Njim. U izvršavanju ove zadaće nisu osuđeni na vlastite, ograničene, snage i mogućnosti. Zadaća apostola je da nauče druge da čuva ju Isusove zapovijedi. Ovo poučavanje ne može se zasnivati samo na verbalnoj dimenziji nego i na, možda i nadasve, primjeru učitelja. Progovarati treba njihov život. Zaista, nakon Gospodinova Uzašašća na Nebo i silaska Duha Svetoga, prve su kršćanske zajednice privlačile nove Kristove učenike svojim životom i primjerom međusobne ljubavi. I tako je sve do dana današnjega. Spasitelj šalje svaku osobu koja je krštena i potvrđena, dakle opremljena silom odozgor, da evangelizira. Tu nije potrebno činiti neke silne stvari. Dovoljno je biti vjeran evanđeoskim principima u svakodnevnom životu i tada će primjer života biti svjetlo koje privlači druge Kristu. Z. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)