Ponedjeljak sedmog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Dj 19, 1-8; Ps 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab; Iv 16, 29-33.

Obljetnica posvete crkve: Velika.


Evanđelje dana (Iv 16, 29-33)

„Hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!“

U ono vrijeme: Rekoše učenici Isusu:
»Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«
Odgovori im Isus:
»Sada vjerujete?
Evo dolazi čas i već je došao:
raspršit ćete se svaki na svoju stranu
i mene ostaviti sama.
No ja nisam sam
jer Otac je sa mnom.
To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite —
ja sam pobijedio svijet!«


Razmišljanje

Čitajući odlomak današnjeg Evanđelja vidimo kako je Isus ponekad znao oštro reagirati na neku izjavu Svojih učenika, no vidimo da je i ta oštra reakcija u konačnici imala smisao da ih ohrabri i usmjeri na Njega i u teškim trenutcima koji su pred njima. Kao i Isusovi učenici, i mi ponekad možemo upasti u zamku pretjerane samouvjerenosti i vjerovanja u sebe, a baš tada nam se može dogoditi neopreznost i pad u grijeh. Kao u situaciji kada je Isus bio uhićen učenici su se stvarno razbježali i ostavili Ga, a to su učinili iz slabosti i straha za svoj život da se i njima ne dogodi isto. Isus ima razumijevanja za njih i hrabri ih: da je bez obzira na sve što će se dogoditi On pobjednik! Često će neke naše situacije u životu i u svijetu izgledati kao poraz, a ustvari će biti pobjede, no svijet to neće otkriti, nego će nas prozivati možda i gubitnicima i slabima. Ali zna Otac naš na Nebesima što su pobjede, a što porazi u našim životima. Prihvaćanje i nošenje križa do kraja, može izgledati kao veliki poraz u očima svijeta, i mnogi su ga tako i gledali. No, mi znamo da se po tom naizgled porazu dogodila najveća Pobjeda u povijesti čovječanstva, Pobjeda kakvoj nema ravne, niti će ikada biti. S.H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)