Pohod BDM

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Pohod BDM
Blagdan

Čitanja: Sef 3, 14-18a ili Rim 12, 9-16b; Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Lk 1, 39-56.

Obljetnica posvete crkve: Pleternica.

Titular: Davor – BDM Kraljica, Sirač, Voćin – Pohod BDM – svetkovina.


Evanđelje dana (Lk 1, 39-56)

„Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?“

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:
»Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Ta otkuda meni
da mi dođe majka Gospodina mojega?
Gledaj samo!
Tek što mi do ušiju doprije
glas pozdrava tvojega,
zaigra mi od radosti čedo u utrobi.
Blažena ti što povjerova
da će se ispuniti
što ti je rečeno od Gospodina!«
Tada Marija reče:
»Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«
Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.


Razmišljanje

Kakav je to pozdrav! Marija izgovara uobičajene riječi pozdrava Shalom (Mir!) i ujedno poziva Davatelja mira. Duh Sveti koji je osjenio Mariju, izlijeva se na Elizabetu. Onaj što oživljava, raspaljuje i jača, „iskorištava“ Mariju da Ga odnese ljudima. Mlada Djevojka iz Nazareta postaje živi odašiljač Duha Svetoga. Ona živi pod Njegovim utjecajem. Odlazi tamo kamo Ju On šalje, izgovara ono što on govori. Marija izvršava sve ono što je Duh Sveti isplanirao. Parakletov cilj je da navijesti Božji plan spasenja. Začeće Isusa Krista započinje od proroka naviještan, a od Izraelaca iščekivan Mesijin dolazak na svijet. Marija se upisuje u Božji plan kao prva evangelizatorica koja nosi u Sebi Radosnu Vijest. Pristanak da u Svoje tijelo prihvati Božjega Sina, koji je začet po Duhu Svetom, ne zatvara dužnosti koje Marija uzima ne Sebi, nego pod utjecajem Duha Svetoga počinje oglašavati ispunjenje Božjih obećanja. Radujmo se kad nas Bog šalje naviještati Evanđelje isto onako kao što se radujemo kada nama Božji poslanici naviještaju Riječ. H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)