Petak osmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Sir 44, 1. 9-14; Ps 149, 1-2. 3-4. 5 i 6a i 9b; Mk 11, 11-25.


Evanđelje dana (Mk 11, 11-25)

„Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode … Imajte vjeru Božju.“

Uz klicanje mnoštva uđe Isus u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe .s dvanaestoricom u Betaniju.
Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje. Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ine bijaše vrijeme smokvama. Tada reče smokvi: »Nitko nikada više ne jeo s tebe!« Čuli su to njegovi učenici.
Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram. Učio ih je i govorio: »Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!«
Kada su za to dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom. A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada.
Kad su ujutro prolazili mimo ione smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti pa će Isusu: »Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu.«
Isus im odvrati: »Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’ i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu! Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam! No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš ikoji je na nebesima otpusti vaše prijestupke.«


Razmišljanje

Primjer smokve iz današnjeg evanđeoskog odlomka svojevrsno je upozorenje kako bi se Bog mogao ponijeti prema nama reagirajući na naše odlaske od Njega. Ljudski život bez milosti vene, jalov je i gasi se. Bog u Svojoj dobrohotnosti izvodi u nama i htjeti i djelovati. On daje smisao našem postojanju. Čak i onda kada nastupe „lošiji trenutci“, čovjek vjere ne gubi nadu da će biti bolje, da je Bog uz njega i da ga krijepi i blagoslivlja. Vjera ne samo da omogućava premještanje brda, nego omogućava čovjeku da proživi život u radosti. Posred svojih svakodnevnih nevolja, uzdam se u Gospodina? Vjerujem li da je uvijek uza me? K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)