Sv. Bonifacije, biskup i mučenik

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Bonifacije, biskup i mučenik
Spomendan

Čitanja: Tob 1, 1a. 2; 2, 1-9; Ps 111, 1-2. 3-4. 5-6; Mk 12, 1-12.


Evanđelje dana (Mk 12, 1-12)

„Pograbe sina njegova ljubljenoga, ubiju ga i izbace iz vinograda.“

U ono vrijeme: Uze Isus svećenicima, pismoznancima i starješinama zboriti u prispodobama:
»Čovjek vinograd posadi, ogradom ogradi, iskopa tijesak i kulu podiže pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. I u svoje vrijeme posla vinogradarima slugu da od njih uzme dio uroda vinogradskoga. A oni ga pograbiše, istukoše i otposlaše praznih ruku. I opet posla k njima drugoga slugu: i njemu razbiše glavu i izružiše ga. Trećega također posla: njega ubiše. Tako i mnoge druge: jedne istukoše, druge pobiše.«
»Još jednoga imaše, sina ljubljenoga. Njega naposljetku posla k njima misleći: ‘Poštovat će sina moga.’ Ali ti vinogradari među sobom rekoše: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i baština će biti naša.’ I pograbe ga, ubiju i izbace iz vinograda.
Što li će učiniti gospodar vinograda? Doći će i pobiti te vinogradare i dati vinograd drugima.
Niste li čitali ovo Pismo:
Kamen što ga odbaciše graditelji,
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo,
kakvo čudo u očima našim!«
I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva. Razumješe da je protiv njih izrekao prispodobu pa ga ostave i odu.


Razmišljanje

U odlomku koji je pred nama danas, Isus govori vjerskim autoritetima, govori koristeći sliku vinograda. Slika vinograda često se koristila kada bi se govorilo o Izraelu. Može nam se činiti neobična situacija o kojoj Isus govori: oni koji su iznajmili vinograd tako su se ponašali prema Vinogradarovim slugama i u konačnici prema Njegovu Sinu pograbili ih, istukli, a neke i ubili. No, ako pogledamo cjelokupnu povijest Izraela, onda vidimo da im Isus govori o onome što su oni napravili: Bog ih je izabrao kao narod, darovao im život kako bi kroz njega prošli i došli u Vječnost. S vremena na vrijeme slao im proroke kako bi ih upozoravao da se ne odnose dobro prema Njemu i Njegovome onome što Mu pripada. Kako su se oni ponijeli prema Njegovim slugama, poslanicima, prorocima? Nisu ih htjeli slušati, odbacili su ih, progonili, a mnoge i pobili. Na kraju prispodobe dolazi Vinogradar i traži Svoje te protjeruje one koji su se tako odnosili prema Njegovoj svojini. To isto dogoditi će se svima onima, makar to bili i vjerski autoriteti, koji se tako odnose prema Izraelu. Bog je milosrdan i blag, no ako netko ustraje u svojoj zloći i odbacuje Boga, sam sebe isključuje iz mogućnosti života u Vječnosti i izabire život bez Boga. U toj opasnosti smo i svi mi. Zapitajmo se kako se odnosimo prema onome što nam je Gospodin povjerio, prema životu, vremenu, ljudima koje nam je stavio na put? S. H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)