Srijeda devetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Tob 3, 1-11. 24-25; Ps 24, 2-3. 4-5ab. 6 i 7bc. 8-9; Mk 12, 18-27.

Klanjanje: Antunovac.


Evanđelje dana (Mk 12, 18-27)

„Bog nije Bog mrtvih, nego živih.“

U ono vrijeme: Dođu Isusu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga: »Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svom. Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda. I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako. I sedmorica ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije. Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
Reče im Isus: »Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje? Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.«


Razmišljanje

Današnje Evanđelje po sv. Marku donosi nam raspravu o Uskrsnuću. Saduceji upućuju Gospodinu provokativno pitanje kroz prizmu ondašnje židovske kulture. Gospodin odgovara kako zabluda koju su izrekli, kao i nevjera u Uskrsnuće, proizlazi iz nerazumijevanja Svetog Pisma i sile Božje. Ovdje možemo zastati i preispitati sebe: koliko sam upoznat s Božjom Riječi, koliko se njome hranim i po njoj živim? Također, možemo promisliti i o svojem doživljaju Boga. Naš Bog je onaj koji je silan i moćan, onaj koji u Svojim rukama drži cijeli svemir. Vjerujem li u takvoga i toga Boga? Sveti Pavao donosi rečenicu u Prvoj Poslanici Korinćanima koja glasi: Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera naša. Samim time, apostol Pavao stavlja Uskrsnuće kao temeljno polazište vjere. Doista, da povjerujemo u stvarnost Uskrsnuća treba nam nadnaravna vjera. Vjera kao nadnaravni Božji dar dolazi i oslobađa se kroz čitanje, proučavanje i razmatranje Svetog Pisma. Kada se sjetimo naših milih i dragih bližnjih koji su završili svoj ovozemaljski život i preminuli u Gospodinu, pomislimo li da su u Nebu? Ako su naši bližnji u Nebu, tada neprestano promatraju Lice Boga koji je izvor svakog života, a to nam poručuje i današnje Evanđelje: Nije on Bog mrtvih, nego živih. N. N.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)