Ponedjeljak desetog tjedna kroz godinu

The Sermon on the Mount
Carl Bloch, 1890

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 1, 1-7; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 5, 1-12.


Evanđelje dana (Mt 5, 1-12)

„Blago siromasima duhom!“

U ono vrijeme: Isus ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati.
»Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima:
oni će se utješiti!
Blago krotkima:
oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi!
Blago milosrdnima:
oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima:
oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas — zbog mene — pogrde i prognaju
i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!
Ta progonili su tako proroke prije vas!«


Razmišljanje

Kroz ovaj evanđeoski odlomak pratimo Isusa koji nam želi reći nešto važno. Svaki put kada susretnemo izričaj da Isus »sjede«, trebali bismo zastati, jer i nama Gospodin želi govoriti. Upravo kako su Mu učenici pristupili, tako bismo i mi trebali prići k Isusu, sjesti do Njegovih nogu. Sada ostavi sve misli po strani, sve što te ovoga časa želi odvojiti od Isusa i poslušaj što Isus tebi govori. Ti sada, Isuse, imaš vremena za mene. Spreman sam slušati što mi želiš reći. Želiš me poučiti mnogim stvarima koje su odlučujuće za moj život. Otvoren sam čuti svaku Tvoju Riječ koju mi upućuješ. Blago siromasima duhom… Matej daje naslutiti da naglasak nije na materijalnom siromaštvu, nego na duhovnom, na našoj duhovnoj neimaštini, nedostatnosti. Čovjek pred Bogom treba priznati vlastito siromaštvo i nedostatnost te Božje bogatstvo i dostatnost. To je početak Kraljevstva Božjeg: ja sam siromah, siromašan pred Bogom koji je bogat, bogat strpljenjem, milosrđem, ljubavlju, a ja, siromah, sve to trebam. Priznajem da si mi Ti potreban, Isuse. Bez Tebe ja sam doista siromah. Dođi u moje siromašno srce, Isuse, i ispuni ga svime u čemu je oskudno. S Tobom imam sve. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)