Srijeda desetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 3, 4-11; Ps 98, 5. 6. 7. 8. 9; Mt 5, 17-19.


Evanđelje dana (Mt 5, 17-19)

„Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
Zaista, kažem vam,
dok ne prođe nebo i zemlja,
ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći,
dok se sve ne zbude.
Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi
i tako nauči ljude,
najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.
A tko ih bude vršio i druge učio,
taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

U ‘govoru na gori’ Isus govori o Svome poslanju, a to poslanje nije ukidanje pa ni najmanjeg Zakona, ni slova Zakona, nego njegovo ispunjenje. Moglo bi se reći: bacanje novog svjetla na Proroke i Zakon i njegovo usavršavanje. Isus govori o izvršavanju nauma i želje Boga Oca koji se nalaze u tome Zakonu, dakle radi se o otkrivanju Božjeg plana, dara Njegove ljubavi koji se nalazi u Zakonu i odgovaranja s ljubavi na Njegovu ljubav. Što dublje ulazimo na put vršenja Zapovijedi, sve više otkrivamo Božji plan našega spasenja. Koračajući kroz život s tim Božjim naumom u srcu otkrivamo koliko se On brine za nas i koliko nas želi zaštiti i sačuvati. Bog nije ustanovio Zakon radi Zakona, nego da nam kroz Zakon pomogne da otkrijemo on Njegovu ljubav i ono dobro koje nam želi. Otkriti nam je u njemu Njega i sve što s time ide, a to je da se čitavim svojim životom i čitav svoj život učimo odgovarati Kristu ljubavlju. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)