Utorak jedanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 8, 1-9; Ps 145, 5ab-6b. 6c-7ab. 7c-8; Mt 5, 43-48.

Klanjanje: Oriovac.


Evanđelje dana (Mt 5, 43-48)

„Ljubite svoje neprijatelje!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ljubi svoga bližnjega,
a mrzi neprijatelja.
A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje,
molite za one koji vas progone
da budete sinovi
svoga Oca koji je na nebesima,
jer on daje da sunce njegovo izlazi
nad zlima i dobrima
i da kiša pada
pravednicima i nepravednicima.
Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakva li vam plaća?
Zar to isto ne čine i carinici?
I ako pozdravljate samo braću,
što osobito činite?
Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni
kao što je savršen Otac vaš nebeski!«


Razmišljanje

Teško shvatljiv, ako ne i neprihvatljiv Zakon je Izraelce učio da ljube svoje bližnje (Lev 19, 18). Isus nastavlja na ovaj nalog i zapovijeda da ljubimo i svoje neprijatelje i molimo za progonitelje. Pokazuje nam da ljubav nije prvenstveno stvar osjećaja, nego volje. Ovdje se traži odluka da ćemo se u skladu s Isusovom zapovijedi i ponašati. Voljeti neprijatelje može se jedino uz pomoć nadnaravne milosti i ovu ljubav mogu očitovati samo oni koji imaju dubok, nadnaravni Duhom prožet odnos s Bogom. Ovakvu vrstu nema. ljubavi, po prirodi stvari čovjek u sebi Ljubiti neprijatelja protivno je logici svijeta. Po ljubavi prema neprijateljima poznaje se da smo djeca Božja. Naša mjerila po kojima ćemo ljubiti bližnje moraju biti viša od mjerila koja svijet ima. Ako se ne izdignemo iznad standarda koje nalazimo u svijetu, tada nećemo moći nimalo utjecati na svijet oko sebe. Isus govori da trebamo uzvratiti ljubavlju i molitvom na nepravdu i zlo te tako pokazati tko smo i čiji smo. Ako ne djelujemo na takav način, svijet nas neće razlikovati od svih drugih, jer ne očitujemo da smo Božja djeca. Biti savršen znači imati u sebi duhovnu zrelost koja omogućava kršćaninu da „oponaša“ Boga u dijeljenju ljubavi i dobrote svakome bez pristranosti. Baš onako kako to čini i sam Bog. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)