Sv. Alojzije Gonzaga, redovnik

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Alojzije Gonzaga, redovnik
Spomendan

Čitanja: 2 Kor 9, 6-11; Ps 111, 1-2. 3-4. 9; Mt 6, 1-6. 16-18.

Titular: Čaglin – sv. Alojzije Gonzaga – svetkovina.

Klanjanje: Krapje.


Evanđelje dana (Mt 6, 1-6. 16-18)

„Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima
da vas oni vide.
Inače, nema vam plaće
u vašeg Oca koji je na nebesima.
Kada dakle dijeliš milostinju,
ne trubi pred sobom,
kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri
da bi ih ljudi hvalili.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kada daješ milostinju
— neka ti ne zna ljevica što čini desnica,
da tvoja milostinja bude u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.
Tako i kad molite,
ne budite kao licemjeri.
Vole moliti
stojeći u sinagogama i na raskršću ulica
da se pokažu ljudima.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad moliš,
uđi u svoju sobu,
zatvori vrata
i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.
I kad postite,
ne budite smrknuti kao licemjeri.
Izobličuju lica
da pokažu ljudima kako poste.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad postiš,
pomaži glavu
i umij lice
da ne zapaze ljudi kako postiš,
nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.«


Razmišljanje

Što oko ne vidi, srcu nije žao. Ovako bi se moglo, čisto ljudski i najkraće, prokomentirati smisao današnjeg evanđeoskog odlomka. Isusov nauk govori da Bog vidi dalje, dublje, šire i da djeluje izvan zakona prirode i fizike. Nemoguće je izmjeriti gustoću Njegove naravi, kao ni približno vjerojatnost gdje i kome sada On daje Svoje milosti. Bog je velik, jer je iznad ovoga svijeta i istovremeno je toliko mali i ponizan da je ostao u svetohraništu. Naravno da s Njim možeš razgovarati šećući šumom, parkom ili na jedrenju, ali se tvoje vjera hrani i raste prije svega po sakramentima, na klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu, kada daješ svoje vrijeme i svoj novac siromahu, kada postiš na određenu važnu nakanu. Sve ove vjerske pobožnosti i djela ljubavi prema bližnjem koja iz njih proizlaze činimo u ime viših vrjednota koje su tihe, ponizne i nezamjetljive oku. Budući da ih Bog Otac vidi u skrovitosti, postoji šansa da one preobraze naš život i oslobode nas od nezahvalnosti, malodušnosti, loših sklonosti i površnosti u molitvi. Želiš li doživjeti takvo čudo? Onda se pomoli sada sa mnom. Gospodine Isuse, neka nas Tvoja Krv očisti od ovozemnih želja i učvrsti u dobrim odlukama. Amen. F.P.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)