Ponedjeljak dvanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Post 12, 1-9; Ps 32, 12-13. 18-19. 20 i 22; Mt 7, 1-5.


Evanđelje dana (Mt 7, 1-5)

„Izvadi najprije brvno iz oka svoga!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne sudite
da ne budete suđeni!
Jer sudom kojim sudite
bit ćete suđeni.
I mjerom kojom mjerite
mjerit će vam se.
Što gledaš trun u oku brata svojega,
a brvna u oku svomu ne opažaš?
Ili kako možeš reći bratu svomu:
De da ti izvadim trun iz oka’,
a eto brvna u oku tvom?
Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga
pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!«


Razmišljanje

Naš život je hodočašće, putovanje na kojem susrećemo različite osobe, razne ljude koji su također na putu. Dok koračamo gledamo, slušamo, kušamo te ono što naša osjetila registriraju stvara prostor u nama za ocjenu ljudi i situacija i za sud. Isus nas danas upozorava da promatrajući druge i uočavajući njihove pogrješke u ponašanju ne budemo sudci. Sud i mjera kojom mjerimo druge može se pretvoriti u puno težu i nemilosrdniju kada drugi budu njome mjerili nas. Naša osjetila registriraju izvanjski dio stvarnosti i ne pokazuju nam dubinu, nakane, razloge i poticaje kojima se vode ljudi i ponašaju onako kako mi to vidimo. Osjetila kojima upoznajemo svijet i ljude često nam pokazuju samo dio stvarnosti koju upoznajemo. Ponekad se događa i to da se iza one stroge ocjene drugih ljudi nalazi skrivanje naših vlastitih slabosti s tog istog područja. Kakvim pogledom gledam drugog čovjeka: sudeći i osuđujući ga, želim li mu dobro? Je li to pogled ljubavi koja želi samo i isključivo dobro drugom čovjeku? H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)