Sv. Irenej, biskup i mučenik

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Irenej, biskup i mučenik
Spomendan

Čitanja: Post 15, 1-12. 17-18; Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Mt 7, 15-20.


Evanđelje dana (Mt 7, 15-20)

„Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuvajte se lažnih proroka
koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,
a iznutra su vuci grabežljivi.
Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.
Bere li se s trnja grožđe
ili s bodljike smokve?
Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima,
a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.
Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova
niti nevaljalo stablo dobrih plodova.
Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom
siječe se i u oganj baca.
Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«


Razmišljanje

Kada bismo potražili u Bibliji tekstove o lažnim prorocima i učiteljima, vjerujem da bi se iznenadili koliko bi tekstova našli na tu temu. U samom Evanđelju Isus se više puta osvrnuo na lažne proroke, što nas upozorava na stvarnost njihova postojanja i njihova utjecaja. Ono što je glavna karakteristika pravih proroka, uz to što pretkazuju buduće događaje, jest navješćivanje istine. Istina često nije dobro došla u današnjem svijetu i potrebno je biti spreman platiti cijenu istine. Kada pogledamo živote proroka u Starom Zavjetu, često su bili ismijani, kažnjeni, progonjeni i ubijani. Također možemo vidjeti kako su završili Isus i Njegovi apostoli samo zato jer su govorili i živjeli po istini. Svatko je od nas, po krštenju, dobio službu proroka, onoga koji će svijetu donositi istinu i živjeti po njoj. Svijet olako odbacuje istinu kako bi umirio svoju savjest te i nas često svijet zavodi svojim primamljivim ponudama. Zato je potrebno osluškivati poticaje Duha Svetoga kako bismo mogli djelovati proročki u ovome svijetu i da bismo ostali u Istini. Oslanjajući se samo na svoje snage, često ćemo se dovesti u zabludu te ćemo u svom životu, neprimjetno, početi donositi zle plodove o kojima govori Isus. Po molitvi i osluškivanju poticaja Duha Svetoga koji progovara kroz našu savjest te čestim ispitom savjesti zasigurno naši dobri plodovi neće izostati, nego će se umnožiti i služit će na proslavu i širenje Božjeg Kraljevstva. Osluškujem li poticaje Duha Svetoga u svome životu? I. O.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)