Subota dvanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Post 18, 1-15; Lk 1, 46-47. 48-49. 50 i 53. 54-55; Mt 8, 5-17.


Evanđelje dana (Mt 8, 5-17)

„Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom.“

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ — i ode, drugomu: ‘Dođi!’ — i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ — i učini.«
Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«
I reče Isus satniku: »Idi, neka ti bude kako si vjerovao!« I ozdravi sluga u taj čas.
Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu.
A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi — da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.


Razmišljanje

Kada malo pogledamo Isusova čudesa, posebno ona koja je učinio na direktnu molbu pogođenih ljudi, ozdravio ih ili oslobodio od zloga duha, onda vidimo da je Isus to uvijek činio po njihovoj vjeri i da često, pošto nekoga ozdravi, pohvali njegovu vjeru. I danas je pred nama jedna slična situacija, ali „zagovorna“. Isus ozdravlja slugu rimskoga satnika na satnikovu molbu. Iako je ovaj satnik po svemu sudeći bio poganin, on dolazi k Isusu i moli Ga da mu ozdravi slugu. Treba naglasiti ovo moli, jer gotovo je sigurno da je ovaj satnik i na silu mogao odvesti Isusa u SVOJ dom i pokušati Ga prisiliti da učini čudo. Isus odgovara na poziv satnika da će doći u njegov dom i izliječiti mu slugu. A ovdje se sada očituje veličina ovoga satnikova: on se ponizuje i govori Isusu kako nije dostojan da mu Isus uđe u kuću, misleći vjerojatno i na to koliko je Isus zauzet i da nema potrebe da troši Svoje vrijeme, već mu govori da vjeruje da je dovoljno da Svojom Riječju (možemo reći ‘izdaleka’) ozdravi ovog bolesnika. Iako poganin, u ovom čovjeku krije se velika vjera i poniznost. Isus to zamjećuje i pohvaljuje. U odlomku se spominje i ozdravljenje Petrove punice. Vrlo je važno primijetiti da ova žena, pošto je ozdravljena, ustaje i poslužuje Isusa i učenike. Ona vjerojatno svojim služenjem Isusu zahvaljuje za ono što je učinio za nju. Nameće nam se pitanje: što mi činimo za Isusa za sve ono što je On učinio za nas? S.H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)