Sv. Benedikt, opat – zaštitnik Europe

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Benedikt, opat – zaštitnik Europe
Blagdan

Čitanja: Izr 2, 1-9; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11; Mt 19, 27-29.

Klanjanje: Mačkovac.


Evanđelje dana (Mt 19, 27-29)

„Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti.“

U ono vrijeme: Petar upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«


Razmišljanje

U Evanđelju po Mateju Crkva pred nas stavlja blagodati koje čovjek prima po nasljedovanju Krista. U naša nastojanja da budemo vjerni Bogu i da živimo po Njegovim pravilima, olako se uvuče misao kako ništa na ovome svijetu nije dobro i kako smo mi kršćani „osuđeni“ nositi svoj križ i svoju patnju. Takav pogled na duhovnost zasljepljuje i zamagljuje kršćansku radost na koju smo pozvani. Naravno, biti Kristov, podrazumijeva i podnijeti žrtvu, kao što i sam Petar govori: Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. No, takva žrtva ne podrazumijeva biti u žalosti i jadu, nego znači odricanje od svega onoga što me priječi da služim Bogu i o da se Bog proslavi u mome životu. Odnosno, odlučiti se živjeti za Vječnost, a ne za prolazne užitke ovoga svijeta. Gospodin veoma brižno uzima na Svoje dlanove svaku našu žrtvu, svako naše odricanje zbog Njegova Imena i stavlja ih u Svoje Srce. Iz Svoje velike ljubavi ne može, a da ne odgovori na tako male žrtve koje mi Njemu dajemo, vraća nam stostruko. On, kao brižni Otac, i danas želi izliti na nas obilje Svoje ljubavi i blagoslova. Ako u svojem duhovnom životu želimo ugoditi Bogu svojim žrtvama i odricanjima, zaboravljajući pri tome da smo ljubljena djeca Božja, odlučimo se danas zaustaviti pod Očevim pogledom. On nam želi objaviti Svoju ljubav koja treba biti izvor i motivacija za naš kršćanski život. N. N.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)