Srijeda četrnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Post 41, 55-57: 42, 5-7a. 17-24a; Ps 32, 2-3. 10-11. 18-19; Mt 10, 1-7.


Evanđelje dana (Mt 10, 1-7)

„Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!“

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’«


Razmišljanje

Riječi koje su apostoli trebali propovijedat: Približilo se kraljevstvo nebesko, za Isusa predstavljaju temelj navještaja. Možemo vidjeti kako Isus koristi te iste riječi kada započinje Svoje javno djelovanje. Takav navještaj suočava nas s donošenjem temeljnog opredjeljenja: podložiti se Božjoj vlasti ili nastaviti živjeti u pobuni protiv Njega. Temeljan i nužan uvjet kako bismo postali dijelom Božjeg Kraljevstva je da se obratimo i vjerujemo u evanđelje (Mk 1, 15). Istinsko usi obraćenje sastoji se u: promjeni našeg stava mi prema Bogu, priznanju grijeha, odvraćanju od vlastitih putova te podložnosti Bogu, Njegovoj volji i planovima, umjesto nastojanja da živimo prema vlastitom nahođenju. Izraz „apostol“ znači poslanik, odnosno opunomoćenik. Taj izraz se odnosi na Dvanaestoricu stavljenih u Kristovu službu i omogućava im djelovanje u Njegovo Ime. Vlast di nad zlodusima i izganjanje nečistih duhova, liječenje svake bolesti i svake nemoći, sastavni su dio te službe. Zadaća i poslanje svakog vjernika je navještenje i širenje Božjeg o Kraljevstva u skladu sa životnim pozivom i opredjeljenjem. Vjerujemo kako Gospodin želi svakoga od nas uključiti u tu službu, ali pitanje je naše otvorenosti i predanja. Danas se možemo iznova odazvati tom pozivu. Jesam li spreman dati svoje vrijeme, darove i talente Bogu za širenje Njegova Kraljevstva? I.O.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)