Četvrtak četrnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Post 44, 18-21. 23b-29: 45, 1-5; Ps 104, 16-17. 18-19. 20-21; Mt 10, 7-15.

Obljetnica posvete crkve: Nova Kapela.

Klanjanje: Gornji Lipovac.


Evanđelje dana (Mt 10, 7-15)

„Besplatno primiste, besplatno dajte!“

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:
»Putem propovijedajte:
‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’
Bolesne liječite,
mrtve uskrisujte,
gubave čistite,
zloduhe izgonite!
Besplatno primiste,
besplatno dajte!
Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi
sebi u pojase,
ni putne torbe,
ni dviju haljina,
ni obuće,
ni štapa.
Ta vrijedan je radnik hrane svoje.
U koji god grad ili selo uđete,
razvidite tko je u njemu dostojan:
ondje ostanite sve dok ne odete.
Ulazeći u kuću,
zaželite joj mir.
Bude li kuća dostojna,
neka mir vaš siđe na nju.
Ne bude li dostojna,
neka se mir vaš k vama vrati.
Gdje vas ne prime
i ne poslušaju riječi vaših,
iziđite iz kuće ili grada toga
i prašinu otresite sa svojih nogu.
Zaista, kažem vam,
lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj
na Dan sudnji,
negoli gradu tomu.«


Razmišljanje

Današnji evanđeoski odlomak je postala nastavak govora u kojem Isus predstavlja apostolima plan duhovne obnove Izraela. Apostolska djelatnost temelji se na traženju izgubljenih ‘ovaca’ Izraela i pozivanje u novu stvarnost Kraljevstva Nebeskog. Uspjeh poslanja nije poznat, nego ovisi o otvorenosti slušatelja. Upravo zato se učenici ne trebaju pouzdavati u svoje govorničke sposobnosti, nego se fokusirati na to da prenesu ono što su vidjeli i čuli od Isusa. Bitna točka poslanja je hoditi u zajedništvu, biti u zajednici. Ako u njoj budu vidljivi plodovi Duha Svetog: uzdržljivost, ljubav, blagost… (usp. Gal 5, 22), onda će biti istinski svjedoci Riječi koju navješćuju. K tomu, rad za Kraljevstvo mora biti besplatan. Ni današnja evangelizacija ne razlikuje se od ovih Isusovih uputa. I mi trebamo podijeliti ono što je Isus za nas učinio, i to u zajednici, u zajedništvu i besplatno. Gospodine, molimo Te, pripremi nas za misiju naviještanja Tvoje Riječi i pošalji nas kamo Ti želiš. L. T.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)