Petak četrnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Post 46, 1-7. 28-30; Ps 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40; Mt 10, 16-23.


Evanđelje dana (Mt 10, 16-23)

„Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Evo, ja vas šaljem
kao ovce među vukove.
Budite dakle mudri kao zmije,
a bezazleni kao golubovi!
Čuvajte se ljudi,
jer će vas predavati vijećima
i po svojim će vas sinagogama bičevati.
Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit
poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
Kad vas predadu, ne budite zabrinuti
kako ili što ćete govoriti.
Dat će vam se u onaj čas
što ćete govoriti.
Ta ne govorite to vi,
nego Duh Oca vašega govori u vama!
Brat će brata predavati na smrt
i otac dijete.
Djeca će ustajati na roditelje
i ubijati ih.
Svi će vas zamrziti
zbog imena moga.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.
Kad vas stanu progoniti u jednom gradu,
bježite u drugi.
Zaista, kažem vam,
nećete obići gradova izraelskih
prije nego što dođe Sin Čovječji.«


Razmišljanje

Nakon izbora dvanaestorice, Gospodin Isus ih priprema za njihovu prvu zadaću. Iskusit će razne protivštine i progonstva. Učitelj im Es daje konkretne upute koje će im pomoći pokazati istinsko kršćansko svjedočanstvo. Kao prvo: među „vukovima“ moraju ostati poput „ovaca“. Apostol ne može ni na trenutak biti „vuk“. Ne smije se služiti nasiljem ni bilokakvim metodama prijevare i pritiska. Nedopustivo je prisiljavati, uključujući psihološke pritiske, bilo koga na prihvaćanje Evanđelja. Zabranjeno je agresivno nametati svoje poglede i stavove. Istovremeno treba biti mudar kao zmija i bezazlen kao golub. U Isusovo vrijeme smatralo se da zmija ima savršen vid i umijeće predosjetiti opasnost. Ova umijeća treba su se iskoristiti u duhovnom smislu. Naime, vjera u Božju Providnosti u odnosu na naše vlastito dobro, mora se poklapati s razboritošću koja nam pomaže izbjeći opasne situacije. Potrebna je i jednostavnost goluba koja simbolizira unutarnju čistoću i pravičnost, a omogućava kršćaninu da se čiste savjesti suprotstavi zlu. Onaj koji ima čistu savjest i drži se moralnih načela, posjeduje veću nutarnju snagu i svjedoči svojim životom. Isus priprema učenike na progonstva koja će biti prilike za svjedočanstvo. Krist obećava podršku Duha Svetog koji će u takvim situacijama „govoriti“. Najava dolaska Sina Čovječjeg, o kojem čitamo na kraju odlomka, ne odnosi se na zadnji Dolazak, nego na povijesna zbivanja kojima su i učenici bili svjedoci: rimsko razaranje Jeruzalema i Hrama godine 70-te. Jesam li svjestan da sam kao kršćanin poslan biti Kristov svjedok među ljudima? Apostol i misionar sam već po svome stavu i životu u skladu s Evanđeljem. Po tome drugi mogu iskusiti Boga. Neka tako i danas bude. Neka me osnaže Isusova riječi: Ja vas šaljem. J. G.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)