Utorak petnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Izl 2, 1-15a; Ps 68, 3. 14. 30-31. 33-34; Mt 11, 20-24.

Klanjanje: Stara Gradiška.


Evanđelje dana (Mt 11, 20-24)

„Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.“

U ono vrijeme: Stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«
»I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«


Razmišljanje

Isus je naučavao o Kraljevstvu Božjem i naviještao poruku ozdravljenja i obraćenja. Njegov nauk i moćna djela nisu, međutim, uvijek dobro prihvaćani. On osuđuje gradove Korozain i Betsaidu jer su odbili prihvatiti Njegovu poruku. Bili su previše ponosni i sigurni u sebe da bi prihvatili činjenicu kako se trebaju pokajati i promijeniti svoj način življenja. Nismo navikli čuti Isusa kako izgovara riječi osude i obećanja kazne. Primjećujemo da se pri tome ne obraća marginaliziranima, nego uznositima i onima čija su srca zatvorena. Naši su gradovi puno veći i moćniji, ali i oni odišu ponosom i samoživošću. Molim za grad u kojem živim, za mjesta koja odbijaju prihvatiti činjenicu da se trebaju promijeniti. Neka evanđeoska poruka dopre do naših gradova koji su često mjesta nepodnošljivih nejednakosti, a time i nepravde i nečovječnosti. Moli da možeš bolje razumjeti zahtjeve Evanđelja. Osobito moli da imaš srce koje je osjetljivo na patnju oko tebe. Uzmi vremena primijetiti kakva je čudesa Bog učinio u tebi. K.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)