STRADALI CRKVENI OBJEKTI POŽEŠKE BISKUPIJE U OLUJNOM NEVREMENU

Nakon što je olujno nevrijeme poharalo sjeverozapadne dijelove Hrvatske, napose grad Zagreb, 19. srpnja 2023. ono je zahvatilo i područje Požeške biskupije, te je u nesretnom slučaju pada drveta na automobil kombi poginuo otac troje djece Stjepan Terzić u Cerničkoj Šagovini, Župa Cernik kod Nove Gradiške, i oštetio brojne objekte, među njima i crkvene. Biskupski ordinarijat u Požegi primio je više dojava o štetama, među kojima je i ona na Katedrali u Požegi,  gdje je vjetar odnio dio lima s krova u predjelu zvonika. Na župnoj crkvi i Svetištu Gospe od Suza u Pleternici oštećen je krov, kao i na župnoj kući. Došlo je do prodiranja vode u spomenute objekte te je nastala veća materijalna šteta. Na novogradiškoj župnoj crkvi Bezgrješnog začeća BDM i župnoj kući vjetar je također odnio crijep s krova. U Novskoj je na crkvi bl. Alojzija Stepinca oštećen krov na nekoliko mjesta s kojih je vjetar podigao crijep. Župna crkva Uznesenja BDM u Pakracu pretrpjela je štetu na krovu gdje je vjetar odnio crijep i sljemenjake. Najviše štete po sadašnjim informacijama pretrpjela je Župa Gaj nedaleko Lipika. Nastradala je župna crkva sv. Katarine u svom krovnom dijelu kao i župna kuća, a s crkve u filijali Poljana sa zvonika je pao križ, dok je filijalna crkva u Marinom Selu oštećena na nekoliko mjesta, među ostalim i konstrukcija zvonika. Olujno nevrijeme zahvatilo je i Župu Međurić u zapadnom dijelu Požeške biskupije, oštetilo krov na župnoj crkvi sv. Nikole Biskupa, odnijevši s apside crkve bakreni pokrov. U naletima vjetra nastradao je i krov župne kuće te dvorišne zgrade,a nisu pošteđene niti filijalne kapele u Banovoj Jarugi i Jamarici, na kojima je također oštećeno krovište.