Ponedjeljak šesnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Izl 14, 5-18; Izl 15, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 12, 38-42.


Evanđelje dana (Mt 12, 38-42)

„Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem.“

U ono vrijeme: Neki pismoznanci i farizeji zapodjenuše razgovor s Isusom: »Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.« A on im odgovori: »Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!«


Razmišljanje

Svuda oko nas su nekakvi znakovi. Ne možemo se voziti osobnim vozilom, ako ne poznajemo znakove koji reguliraju promet. Poštujući i čitajući znakove na putu, sigurno ćemo stići na odredište. Ponekad se dogodi da neki previde ili ne čitaju znakove pa zalutaju ili izazovu prometnu nezgodu. To može biti opasno. Zato je važno biti priseban i čitati znakove koji su pred nama dok upravljamo vozilom. Upravo to Isus govori i Svojim sugovornicima koji zahtijevaju znak koji bi potvrdio Isusovo mesijanstvo. Oni ne razumiju da je Isus znak. Nedostaje im jasnoće kako bi to spoznali. Ne razumiju da sve što Isus govori, propovijeda, čini, način na koji se ophodi prema ljudima, Njegov stav u molitvi, jest znak upućen ljudima koji Ga gledaju i slušaju. Oni koji bi to trebali razumjeti na temelju Pisama, pismoznanci i farizeji, očituju se kao potpuno nekompetentni. Ne razumiju ono što im Isus govori jer njihovo je srce zarobljeno pravilima u koja se Isus ne uklapa. Osjete oni da je Isus drugačiji, poseban, i žele mu biti blizu dok govori i dotiče nevoljnike, ali srce je problem. Tvrdo i srce sporo da povjeruje u Isusa, nalazi se i u meni. Tolike mi znakove Svoje ljubavi svaki dan pokazuješ, ali moje srce, Isuse, to ne shvaća. Osjećam nemoć dok sam zagledan u svoje farizejsko srce. Jedino što mogu je reći: Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po Srcu Svome. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)