Sv. Alfonz Maria de’ Liguori, biskup i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Alfonz Maria de’ Liguori, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: Izl 33, 7-11: 34, 5b-9. 28; Ps 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13; Mt 13, 36-43.


Evanđelje dana (Mt 13, 36-43)

„Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.“

U ono vrijeme: Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će bit i na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.«
»Tko ima uši, neka čuje!«


Razmišljanje

Učenici pitaju Isusa za objašnjenje, smisao i značenje ove prispodobe. Razmatramo Isusove riječi i otkrivamo istinu o Nebu, mjestu otkupljenika i paklu gdje su odbačeni. Naš život je hodočašće prema Vječnosti. Sudjelujući u tom hodočašću, hranimo se raznolikim sadržajem. Ponekad slušamo Božju Riječ, a nekad se otvaramo zamkama zloga. Slušajući Božju Riječ preobražavamo se u si-nove i kćeri Kraljevstva posijane u tlo ovog svijeta koji mijenjamo prema Božjem planu. Kad pak počinjemo upadati u zamke sotone, pretvaramo se u sinove i kćeri zlog kojemu je najvažnije uništiti ono što je Božje u svijetu i u nama. Svakolika spoticanja i zamke zajedno s onima koji su njihov izvor, bit će bačeni u vatru. Moji izbori i odluke čine me no kćeri i sinom Kraljevstva ili zla. Za jedne je nagrada Nebo i vječna svijetlost u Očevu Kraljevstvu, a za druge kazna osude već prema životnim odlukama i izborima. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)